Večernji list: 17. 06. 2003.

HRVATSKI SABOR - POVIJESNI OBRAČUNI UZDRMALI SABORNICU

SDP napustio Sabor zbog Tita

Sabornicu su ponovno uzdrmali povijesni obračuni, u kojima se još raspliće tko je nanio više zla - ustaše ili partizani. Potaknuti prijedlogom u izmjenama Kaznenog zakona o kažnjavanju veličanja fašističkih tvorevina i simbola te distribucije takvih materijala zastupnici su se zakrvili oko toga - što su fašistički simboli i koje su tvorevine i pokreti bili fašistički.

Anto Kovačević (HKDU) rekao je kako NDH nije bila fašistička tvorevina jer ju je priznalo devet država, donijela je oslobođenje od velikosrpskog jarma, a i izdavala je tisuće knjiga. Za Miroslava Rožića (HSP) ustaški simboli nisu strogo vezani za NDH nego su nastali kao odraz očaja i želje za neovisnom državom, a ustaštvo je bilo narodnooslobodilački pokret u jeku velikosprske diktature.

Simboli komunizma petokraka, srp i čekić, te Titova štafeta trebali bi, po Ivi Lončaru, doći na udar sankcija.

Za njega je komunistička partija najveća zločinačka organizacija, a Tito najveći zločinac u povijesti civilizacija. Ivan Ninić (SDP) razljućen je uzvratio da su te izjave nečuvene, da vrijeđaju vođu antifašističkog pokreta i borce NOB-a koji su stvorili pretpostavke za današnju hrvatsku državu, kao i sve dobronamjerne ljude u RH.

- Ovakve izjave ne pridonose ulasku u EU - ogorčen je bio Ninić i napustio vijećnicu, a s njime su otišli i svi zastupnici SDP-a, na što je Lončar dobacio da partija ode u šumu svaki put kad se uznemiri, a kad se vrati izazove kataklizmu.

D. Đuretak, M. Šarić