Slobodna Dalmacija: 03. 07. 2003.

Hrvati u Sarajevu

Duško ČIZMIĆ MAROVIĆ

Na žalopojke o položaju Hrvata u Bosni ona naša javnost koja sebe smatra demokratskijom, odavna reagira ako već ne sa zluradošću, a ono s neskrivenom rezervom. Pretpostavka je da to cmizdre nezakonita djeca tuđmanizma koja nisu naša briga, koja su za svoju sudbinu kriva sama, i kojima ionako spasa nema... No ovih se dana o temi hrvatskih stradanja posebnim priopćenjem javio i Helsinški odbor za ljudska prava BiH!

Pod naslovom "Multietničnost i multireligioznost na udaru" sam HHO BiH tvrdi da su sarajevski Hrvati tipično manjinski obespravljeni: u vlasti i javnim poduzećima podzastupljeni, od predratnih 60 tisuća svedeni na trećinu. I dalje napuštaju Sarajevo. Ili bar djecu šalju da se školuju izvan Sarajeva... U medijima sve više mržnje, incidenti učestali, policija ih i sudovi ne štite. Dijaloga među vjerskim zajednicama nema...

Na Ivana Lovrenovića, simbola zalaganja za cjelovitu Bosnu, medijski branitelji 'ugroženog bošnjaštva' u svibnju su se obrušili kao na "poznatog plaćenika velikosrpskog i velikohrvatskog projekta u BiH" i "kolumnista komunističkog glasila Feral Tribunea"... A nakon Papina odlaska na sarajevskim su ulicama za vrijeme šetnje javno napadnuti - također 'samo verbalno' - kardinal Puljić i biskup Komarica...

Tko se, i s kakvim uspjehom, u posljednjih 13 godina brinuo za Hrvate u BiH? Tuđman i Šušak? Oni koji dovoljno znaju morali bi bi nam napokon reći jesu li Hercegovci i Šušak držali u šaci Tuđmana, ili je, naprotiv, i Šušak poslužio za Tuđmanove (i Miloševićeve) potrebe raspolaganja Bosnom? A prvi koji je na čelo HDZ-a BiH izabran protiv Tuđmanove volje - Ante Jelavić - nije se uspješno brinuo ni za sebe samoga...

Račan i Mesić? Oni su Hrvate u BiH iskoristili kao poligon za distanciranje od tuđmanizma. A najoštriji komentatori bespuća Tuđmanove bosanske politike? U zdvajanjima nad bosanskom sudbinom stvarna je pomoć njezinim ljudima imala puno manje mjesta nego ocrnjivanje Tuđmana, što još uvijek donosi poneku dividendu... Riječju: vlastitih zagovornika Hrvati u BiH još nisu odgojili. A Crkva sama danas ipak ne može puno...