Slobodna Dalmacija: 09. 07. 2003.

REZULTATI ISTRAŽIVANJA ORGANIZACIJE TRANSPARENTY INTERNATIONAL

BiH carstvo korupcije

Predsjednik Federacije BiH Niko Lozančić rezultate istraživanja vidi kao još jednu negativnu kampanju koja se već duže vrijeme vodi protiv BiH

SARAJEVO — Prema izvješću koje je objavila međunarodna organizacija za borbu protiv korupcije Transparenty International, BiH je četvrta zemlja po korumpiranosti od istraživanih u Europi. Od ukupnog broja ispitanika, 24,2 stanovnika BiH smatra da su političke stranke leglo korupcije, a čak 82 posto ih ne vjeruje u bolje sutra.

Transparenty International drži kako je razina svijesti kod ljudi u BiH još uvijek na niskoj razini kada je u pitanju otkrivanje i prijavljivanje korupcije i mita.

Na press-konferenciji u povodu objavljivanja novih mjera protiv osoba koje financiraju Karadžićevu mrežu novinare je više zanimalo mišljenje visokog predstavnika Paddyja Ashdowna o rezultatima spomenutog istraživanja. Ashdown smatra da je stupanj korupcije u BiH visok, ali je ohrabren činjenicom da su se domaće institucije vlasti i međunarodna zajednica ozbiljno uhvatile u koštac s problemom korupcije.

— Ne znam gdje se BiH nalazi po korumpiranosti u odnosu na druge zemlje, ali znam da pravimo napredak u borbi protiv nje, a upravo je to značajno — istaknuo je Ashdown.

Rezultati ovog istraživanja nisu previše uzbudili domaće političare, a pojedini tvrde kako je ovakvo izvješće upereno protiv države BiH. Primjerice, predsjednik Federacije BiH Niko Lozančić rezultate istraživanja vidi kao još jednu negativnu kampanju koja se već duže vrijeme vodi protiv BiH.

— Već duži niz godina primjetna je tendencija da se BiH prikaže u najcrnjem svjetlu. Stoga me ne čudi da građani koji su podložni utjecaju javnih medija imaju percepcije koje im oni serviraju - kazao je za naš list Niko Lozančić.

Predsjednik Fedracije također drži kako bi jedno objektivno istraživanje pokazalo savim drukčije rezultate, a BiH ne bi bila niti ispred, niti iza sličnih zemalja u regiji kada je u pitanju korupcija.

I dok predsjednik F BiH drži kako je izvješće isključivo kampanja protiv BiH, njegov kolega iz RS-a Dragan Čavić na rezultate gleda potpuno drukčije. Prema njegovim riječima, to je samo potvrda onoga što svi znaju. Riječ je o stupnju povjerenja BH građana u vlast, a koji je prema Čaviću na vrlo niskoj razini još od potpisivanja daytonskog sporazuma.

Zlatko TULIĆ