Slobodna Dalmacija: 10. 07. 2003.

Moć kune

Vrijednost kune, koja se od uvođenja uglavnom povećava, nije imala pokriće u realnoj sferi gospodarstva: BDP je tek neznatno rastao, a nezaposlenost i trgovinski deficit su galopirali

dr. Branimir LOKIN

Povijest kune od njezina uvođenja u službenu uporabu, dakle od 1994. godine do danas, obilježena je rekordima. Naime, mjereno intervalutarnim kriterijem odnosa, u usporedbi s vodećim svjetskim valutama, vrijednost se kune ne samo održala već, što je još značajnije - uglavnom pojačala. Istodobno, u realnoj su sferi gospodarstva rezultati bili skromni, budući da je domaći bruto društveni proizvod tek neznatno rastao, dok su nezaposlenost i deficit trgovinske bilance bili galopirajući. Taj raskorak između realnog i financijskog svijeta nacionalne ekonomije stalno se povećava, što potiče brojna pitanja vezana uz intervalutarnu vrijednost kune, dakle njezin tečaj i naravno otvara duboke teorijsko-metodske kontroverze.

Vrh raskoraka

Valja podsjetiti kako je u razdoblju do polovice 1998. godine snažna kuna neprijeporno izravno štetila izvoznoj orijentaciji zemlje, što je posebice pogađalo proizvodne sektore gospodarstva i u konačnici znatnim dijelom pridonijelo općem slabljenju proizvodnje. U sprezi s privatizacijom, aprecirani je tečaj kune uništio brojne tradicionalno izvozno orijentirane proizvođače, posebice u drvnoj, tekstilnoj, prehrambenoj i metalskoj industriji, čija je proizvodnja supstituirana uvozom.

Upravo zbog toga je pozitivna robna bilanca s inozemstvom ne tako davne 1994. sada u minusu od oko 4-5 milijardi $. Kriza nelikvidnosti koja se također javila kao jedna od posljedica jake kune i bankovna kriza, označile su sam vrh raskoraka između realnog i financijskog sektora i razriješene su brojnim stečajevima i eksplozijom nezaposlenosti.

Unatoč tomu, koncepcija snažne kune nije napuštena, što je u uvjetima nakon 1998. godine rezultiralo njezinim daljnjim jačanjem. Sustav nacionalnoga gospodarstva temeljen na takvoj kuni konsolidiran je u nekoliko pravaca. Brojne insolventne točke sustava nestale su, bankovni je sektor konsolidiran, dok je državni proračun sustavom PDV-a uspio obuhvatiti do tada brojne skrivene izvore prihoda. Na taj je način ojačala pozicija financijskog sektora u cijelosti, dok je država povećala kompetenciju u socijalnoj politici. Povratno je takav stupanj opće stabilnosti povećao povjerenje u kunu i potaknuo rast štednje, međutim, još uvijek u devizama. Također, država je otvorila proces privatizacije, što je, zbog pretežito inozemnih ulagača, imalo za posljedicu jačanje deviznih pričuva, a samim time i tečaja kune. Posebni pak impuls deviznoj likvidnosti zemlje, a time i snazi kune, dao je takozvani učinak eurizacije, kada su skrivene devizne pričuve legalizirane enormnim skokom devizne štednje. Superlikvidna kuna uravnotežena je u takvim okolnostima visokim deviznim pričuvama i rastom inozemnog duga, što je otvorilo njezinu dugoročno bitno novu poziciju.

Vrijeme zaokreta

U razdoblju neprijeporno objektivnog jačanja kune, negdje od 1999. godine, nije istodobno došlo do strukturno odgovarajućeg investicijskog ciklusa, takvog koji bi rješavao deficit trgovinske bilance, već je suprotno taj proces obilježen eksplozijom osobne potrošnje iz uvoza kojoj su se u nastavku ciklusa priključile investicije u cestovnu infrastrukturu.

Obilježja gospodarskog rasta, posebice u 2002. i 2003. godini nastavljena su uz jačanje strukturnog debalansa između proizvodnje i potrošnje, i rasta deficita trgovinske bilance. Inodug u svim je komponentama potvrdio visoku ekspanziju, što je u konačnici rezultiralo intervencijom HNB-a početkom 2003., čime je ponovno na dnevni red dovedeno pitanje moći kune i realnosti njezinih intervalutarnih dometa. Trgovinski debalans neprijeporno upozorava na manjak izvoza u bilanci, što naravno implicira zaključak o precijenjenosti kune, istodobno vanjski i unutarnji dugovi, te potrošni obrazac rasta, upozoravaju na teške posljedice eventualne kunske deprecijacije. Moje je osobno stajalište kako kratkoročno, u razdoblju od najviše dvije godine, treba svim sredstvima održati dosegnutu intervalutarnu vrijednost kune u odnosu na dolar i euro, naravno sukladno omjeru u platnoj bilanci zemlje.

Istodobno, taj zahtjev povlači za sobom odgovarajuće mjere na ostalim područjima sustava, poglavito u poreznoj politici, politici zaštite i investicijskoj politici. U osnovici mjere okrenute jačanju domaće proizvodnje i njezine konkurentnosti na domaćem tržištu i u izvozu. Naravno, takav zaokret ujedno znači bitno nove obrasce gospodarske politike, što, valja ustvrditi, nije daleko od općih svjetskih trendova na tom području.