Slobodna Dalmacija: 25. 07. 2003.

KOJE OVLASTI POLICAJCIMA DAJE NETOM PROMOVIRANI PRIRUČNIK

Građani mogu biti privedeni samo uz "dovedbeni nalog"

ZAGREB — Ovih dana promovirani policijski priručnik u kome su precizno navedene dužnosti i ovlasti policijskih djelatnika trebao bi ukloniti sve nesporazume koji su znali nastajati u kontaktima građanstva s redarstvenim snagama.

Mnogi građani su se prijašnjih godina žalili da im, recimo, policajci "iz čista mira traže osobnu iskaznicu". U priručniku je, pak, navedeno kako će policijski službenik primijeniti ovlasti provjere identiteta prema sljedećim osobama: koje treba uhititi; od kojih prijeti opasnost; nad kojima se obavlja pregled, pretraga ili neka druga propisana mjera; koje se zateknu u tuđem objektu nad kojim se obavlja pregled ili pretraga; koje se zateknu na prostoru na kojem je privremeno ograničena sloboda kretanja; koje prijavljuju kazneno djelo, prekršaj, ili počinitelje tih djela; koje svojim ponašanjem izazivaju sumnju; koje se zateknu na mjestu izvršenja kaznenog djela ili prekršaja; koje se nalaze na mjestu na kojem je zbog sigurnosnih razloga nužno utvrditi identitet svih osoba.

Prije nego što zatraži dokumente policajac je dužan predstaviti se građaninu i upoznati ga o razlogu provjere identiteta.

Policijski službenik ne smije prisilno dovesti osobu koja se nije odazvala pozivu na obavijesni razgovor ako na to u pozivu nije bila izričito upozorena i ne smije nikoga prisiliti na davanje obavijesti. U iznimnim situacijama osobe se na informativni razgovor mogu pozivati i usmeno.

Neku se osobu smije dovesti (privesti) na temelju naloga izdanog od suda ili bez pisanog naloga ako treba utvrditi njezin identitet ili je za njom raspisana potraga. Ako se osoba za kojom je izdan "dovedbeni nalog" zaključa u stanu ili kući, policajac ne smije nasilno otvoriti vrata, nego će o tome izvijestiti tijelo koje je izdalo nalog.

Policijski službenik sredstva prisile smije upotrijebiti samo radi zaštite života, svladavanja otpora, sprječavanja bijega ili odbijanja napada. Sredstva prisile su, inače, tjelesna snaga, palica, sredstva za vezivanje, vatreno oružje, kemijska sredstva ..., a policijski službenik smije uporabiti najblaže sredstvo koje jamči uspjeh.

Što se tiče pregleda osoba, to može obaviti samo policijski službenik istoga spola, osim u iznimnim slučajevima. Mjera zadržavnja osobe koju je nužno pretražiti obustavit će se ako se u roku od šest sati ne pribavi nalog za pretragu. U slučaju privremenog oduzimanja predmeta policajac mora građaninu izdati potvrdu. Policijski službenik može nasilno otvoriti zatvoreno prometno sredstvo ili predmet koje osoba nosi sa sobom u slučaju kad je to nužno, nastojeći prouzročiti što manju štetu, koju mora evidentirati fotograski ili na drugi način.

Pri ulasku u poslovne prostorije policajci se moraju javiti odgovornoj osobi, priopćiti joj razloge postupanja i u njezinoj prisutnosti pristupiti pregledu prostorija i poslovne dokumentacije.

I. DOŠEN