Vjesnik: 18. 08. 2003.

Oni koji se uspiju nagoditi, ne plaćaju sudsku pristojbu

ZAGREB, 17. kolovoza - Ministarstvo pravosuđa poslalo je u Vladinu proceduru Prijedlog zakona o mirenju koji uređuje sporazumno rješavanje sporova među strankama ne bi li se rasteretili sudovi, zatrpani milijunskim zaostacima.

Taj je zakonski tekst jedan od novih ili izmijenjenih zakona kojem je cilj, u sklopu pravosudne reforme, smanjiti broj sudskih sporova, jer će se sudovi rasteretiti od parnica u kojima stranke mogu postići nagodbu i prije podnošenja tužbe, ali i tijekom parnice.

U Ministarstvu pravosuđa ne očekuju da će taj zakon odmah donijeti očekivane rezultate. »Mnogo će teže biti promijeniti navike da bi se naša sklonost sudovanju zamijenila mnogo jeftinijim i bržim dogovornim rješavanjem sporova«, rekla je za Hinu ministrica pravosuđa Ingrid Antičević-Marinović.

Jedan od načina na koji se nastoji stimulirati mirenje jest oslobađanje od sudske pristojbe kad se nakon postignute nagodbe povuče tužba. Sudu je dopušteno da, ako dođe do sudskog spora, vrednuje pokušaj postizanja nagodbe odlukom o smanjenju parničnih troškova do najviše pola ukupnog troška postupka.

Mirenjem se smatra svaki postupak u kojem stranke nastoje sporazumno riješiti spor uz pomoć jednog ili više posrednika, koji strankama pomažu da postignu nagodbu, ali bez ovlasti da im nametnu obvezujuće rješenje.

Postupak mirenja moguće je provesti u građansko-pravnim sporovima s područja trgovačkih, radnih i drugih imovinsko-pravnih odnosa, a isključuje se statusnim sporovima.

Antičević-Marinović naglašava da je radi učinkovitijeg rješavanja građanskih sporova već izmijenjen Zakon o parničnom postupku, a donesen je osuvremenjeni Zakon o arbitraži. Zakonom o mirenju pravno se pokriva, dosad propisima nepokriveno dobrovoljno postizanje rješenja, do kojeg može doći samo ako obje strane pristanu na njega. Takvo rješenje postaje ovršno kad ga stranke ovjere kod javnog bilježnika.

Stranke se dogovaraju i o načinu mirenja i o posrednicima u mirenju.

Za provedbu tog zakona nije potrebno osigurati novac u proračunu, a u Ministarstvu očekuju da će zbog rasterećenja sudova i državni proračun biti manje opterećen. (Hina)