Novi list: 22. 08. 2003.

Stranačka križaljka u Ini

Jagoda MARIĆ

Formiranje novog nadzornog odbora i uprave Ine radi ulaska strateškog partnera MOL-a u Inine upravljačke strukture ponovno je aktualiziralo pitanje političkih križaljki u najvećim državnim poduzećima. Sljedećih nekoliko tjedana, najkasnije do 15. listopada, Vlada mora odlučiti tko će je predstavljati u nadzornom odboru Ine, te kojim će ljudima povjeriti pet mjesta u upravi njjače hrvatske tvrtke.

Već se kao najlakše rješenje nudi podjela nadzorničkih mjesta među četiri kolicijske stranke, SDP-om, HSS-om, LS-om i Librom, dok bi HNS svoju kvotu sačuvao u predsjedniku uprave Ine Tomislavu Dragičeviću. Dakle, Dragičević na čelu Ine neće ostati zato što je dobro vodio to poduzeće, niti će napustiti Inu zato što nije dobro obavljao svoj posao, nego će o tome odlučiti koalicijska križaljaka. Može se reći da je to u jednu ruku pošteno jer je na čelo Ine Dragičević došao, kao i ostali direktori državnih poduzeća, upravo zahvaljujući političkom dogovoru, a ne menadžerskom tržištu.

Razumljivo je i to da kroz nadzorni odbor Vlada, još uvijek većinski vlasnik, želi imati uvid u ono što se događa u Ini, no što će se dogoditi ako ga »nakrca« svojim ljudima, a za tri mjeseca u Hrvatskoj na vlast dođe današnja oporba. Ona bi, što je u Hrvatskoj više nego razumljivo u nacionalnoj naftnoj komapniji željala imati svoje ljude i u nadzornom odboru i u upravi Ine.

Tako će za tri-četiri mjeseca, dok se novi timovi još i ne uigraju, uslijediti novo kadroviranje. Politika je to koju je deset godina vjerno provodio HDZ, a koju je kao nijedno HDZ-ovo naslijeđe vjerno slijedila sadašnja vlast. Zato u tri godine nije ni učinila ništa da se donese zakon koji bi jasno definirao koje su to političke funkcije koje su promjenjive nakon promjena na izborima. I zato će još godinama u Hravtskoj politika a ne stručnost odlučivati tko će voditi pojedina poduzeća.