Večernji list: 23. 08. 2003.

INOZEMNI DUG - PREMIJER IVICA RAČAN TVRDI DA NEMA SUKOBA IZMEĐU VLADE I HRVATSKE NARODNE BANKE

Povećanje vanjskog duga dosegnulo vrhunac

Ni središnja banka ni Vlada ne očekuju nikakve probleme s otplatom inozemnog duga, jer su devizne rezerve dovoljno visoke

Nema disonantnih tonova između monetarne i izvršne vlasti, priopćeno je nakon jučerašnjeg zatvorenog sastanka predstavnika Hrvatske narodne banke i Ministarstva financija u Vili Prekrižje. Vanjski dug i stanje platne bilance ovog su ljeta došli u takvu fazu da se u raspravu financijaša i centralnih bankara prvi put uključio i Račan. Inozemni je dug dosegnuo 18,5 milijardi dolara, a deficit tekućeg računa platne bilance kreće se oko osam posto bruto domaćeg proizvoda, iako bi, prema aranžmanu s MMF-om, trebao spasti na 5,5 posto BDP-a. Znak za "uzbunu" dao je guverner HNB-a, i to, čini se, ponajviše zbog ekonomske politike za iduću godinu. Kratkoročnim mjerama HNB će već u rujnu početi odvraćati poslovne banke od rastućeg zaduživanja u inozemstvu, no na dulji rok suzdržanije ponašanje u kreditnim poslovima s inozemstvom očekuje se i od države. Ministarstvo financija i HNB zaključili su da se ukupna inozemna zaduženost mora usporiti. U Vladi procjenjuju da je povećanje vanjskog duga dosegnulo vrhunac. Ni HNB ni Vlada ne očekuju probleme s otplatom inozemnog duga, jer su devizne rezerve dovoljno visoke, a otplate dospijevaju tako da se mogu uredno servisirati. Unutar Vlade postoji i mišljenje da bi se već iduće godine mogao povećati izvoz za milijardu dolara. Idući tjedan o vanjskom dugu i platnoj bilanci raspravljat će Vlada, a Račan će zatražiti da se o toj temi raspravlja i u Saboru.