Novi list: 17. 11. 2003.

DOBROSLAV PARAGA, HSP 1861.: NA KRAJU MANDATA RAČANOVE VLADE PROIGRANIH ŠANSI

Za izlazak iz političke, gospodarske i socijalne krize

Račanova vlada nije provela reformu državne uprave i državnih tijela, nije ispravila nijednu nepravdu bivše vlasti, nije kaznila one koji su opljačkali društvenu imovinu niti im je oduzela tako stečena bogatstva kod kuće i u inozemstvu, omogućila zloporabu i kaos u radu sigurnosno-obavještajnih službi, prouzročila je enorman rast vanjskog i unutarnjeg duga i dovela zemlju do latinoameričke prezaduženosti, grubo je pogazila Ustav (Piranski zaljev), povećala je korupciju, nepotizam, siromaštvo i bijedu nezaposlenih, umirovljenika, brojnih obitelji. Nije promijenila stare komunističke kadrove, niti osposobila pravosuđe za progon organiziranog političkog i gospodarskog kriminala, zbog čega su izostale inozemne investicije u domaću privredu, dopustila je daljnju tehnološku zaostalost znanosti i privrede, rasprodavala je strateške privredne grane, prouzročila stečajeve velikih tvrtki i golem deficit vanjskotrgovinske bilance, izigrala reviziju pretvorbe i privatizacije, dovela naciju do demografskog sloma, smanjila drastično prava rodilja, nije zaustavila opasan trend iseljavanja mladih i visokostručnih kadrova iz Hrvatske, neadekvatno surađivala sa Haškim sudom, onemogućila kao rezultat svega proklamirani ulazak RH u Europsku uniju do 2007. godine, itd.

Sadašnje stanje države i nacije ogleda se u dubokoj političkoj, gospodarskoj i socijalnoj krizi koja se stalno produbljuje. Hrvatski radio i televizija sustavno provodi višegodišnju cenzuru nad nekim političkim strankama, uključujući i HSP 1861, pa stoga predstojeći parlamentarni izbori neće biti ni demokratski ni pravedni, jer neke stranke(parlamentarne i neparlamentarne) imaju pravo na elektronske medije, a neke nemaju. Sadašnja vlast nastavila je u tome praksu bivše HDZ-ove vlasti putem kontrole HRT-a i onemogućavanjem iznošenja istine. Time je SDP i kao i HDZ, režim koji zabranjuju iznošenje istine, zapravo antidemokratski režim.

SDP je svoj antidemokratski karakter pokazao i u zadržavanju postojećeg lošeg izbornog zakona, koji biračima onemogućuje da svoj glas dadnu određenim osobama, da biraju svoje predstavnike sa imenom i prezimenom, koji će im izravno biti odgovorni za svoj rad u Saboru. Umjesto njih, biraju se i dalje stranačke liste sastavljene od podaničkih i bezličnih kandidata, čime se izigrava volja birača. To je i jedan od glavnih razloga zašto je hrvatski Sabor potpuno marginaliziran a takav će ostati i dalje, dok se ne smjeni sa vlasti pogubni stranački bipolarizam na relaciji SDP-HDZ i obratno.

Program za izlazak iz “slijepe ulice” SDP-a i HDZ-a:

U svrhu zaštite vrijednosti proklamiranog demokratskog sustava vrijednosti kao jedinog dugoročnog načina izlaska iz sveopće krize društva i gospodarstva bit će nužno utemeljiti poduzetničku vladu, koja će se tržišno ponašati, raditi zajedno sa privatnim sektorom, poticati poduzetništvo i profitno usmjerene operacije. Poduzetnička vlada okupljati će stručne stranačke i nestranačke ljude, koji se nisu kompromitirali dosadašnjim obnašanjem vlasti. Takva poduzetnička vlada biti će obvezni partner u tehnološkom razvitku i poraditi će ponajviše na zapošljavanju ljudi i osposobljavanju poduzeća modernom tehnologijom, kako bi se postigla konkuretnost na svjetskom tržištu.

Takva vlada bi u suradnji sa poslovnim krugovima, znanstvenim i istraživačkim institucijama trebala odrediti strategiju tehnološkog razvoja radi postizanja konkurentnosti domaćih tvrtki na inozemnom tržištu.

Vlada bi zatim morala utvrditi novu strategiju, programe i akcije utemeljene na znanju i znanosti, radi utvrđivanja gospodarskog položaja Republike Hrvatske u globalnoj ekonomiji. Poduzetnička vlada morala bi izravno sudjelovati u gospodarskom razvoju, financijskom poslovanju, zapošljavanju, turizmu i poljoprivredi, privatizaciji, tranzitu, jer se je prepuštanje razvoja isključivo tržišnim silama za Hrvatsku pokazalo pogibeljnim sa izravnim posljedicama gubitka monetarne i gospodarske suverenosti a naposljetku to može prouzročiti i gubitak državne samostalnosti.

Nova, demokratska vlada trebala bi ukinuti političku i stranačku cenzuru koja se sustavno primjenjuje na HRTV-u, omogućiti iznošenje najrazličitijih stavova i gledišta putem elektronskih medija , ukinuti HDZ/SDP-ov loš izborni zakon koji onemogućuje stvarnu smjenu korumpirane vlasti jednih i drugih i donijeti novi izborni zakon putem općenacionalnog referenduma, nakon kojeg bi odmah trebala raspisati nove, istinski slobodne i pravedne parlamentarne izbore kao prvi preduvjet za izlazak iz bremenite i opasne krize u kojoj se hrvatski narod i država nalaze.

Podijeliti imovinu onima koji su je stvarali

Vlada bi se također morala zalagati za povećanje BDP-a, plaća, životnog standarda, zdravstvene i socijalne zaštite hrvatskih građana, zaustaviti daljnje zaduživanje, rast inozemnog duga i deficita vanjskotrgovinske bilance, proglasiti poništenje ili nacionalizaciju pretvorbe i privatizacije u svim slučajevima organiziranog gospodarskog kriminala, deblokirati hrvatsko pravosuđe i inicirati utvrđivanje kaznene odgovornosti svih onih koji su proveli i provode neovlaštenu rasprodaju hrvatskih kapitalnih i prirodnih bogatstva, kao i svih nositelja organiziranog kriminala i korupcije; vlada treba provesti privatizaciju podjelom imovine onima koji su je stvarali, odnosno uvesti radničku participaciju u upravljanju poduzećima putem dioničarstva, kojima će upravljati osim zaposlenih i provjereni i priznati menadžeri i gospodarstvenici; vlada bezuvjetno mora zahtijevati isplatu ratne odštete od agresora, kao i čvrsti reciprocitet u vraćanju izbjeglica iz BIH i SICG-e s obzirom na broj Hrvata koji su se vratili u BIH i SICG; vlada bi trebala poništiti sve međunarodne ugovore štetne za RH a priključenje međunarodnim integracijama omogućiti isključivo općenarodnim referendumom građana RH; vlada bi, s obzirom na nepotrebnost hrvatskog ulaska u NATO a i stoga što je SDP/HDZ za dugo godina odgodio ulazak RH u EU, morala proglasiti neutralnost; vlada bi bila dužna smanjiti preko svake mjere visoke plaće političara i ukinuti povlaštene mirovine, kao i sve druge materijalne povlastice onima koji su razarali Hrvatsku u ratnoj agresiji i poslije; vlada bi nacionalnim manjinama morala osigurati prava i obveze iste kao što hrvatska nacionalna manjina ima u njihovim matičnim zemljama; vlada bi bila obvezna poduzeti snažnu pronatalitetnu politiku i poticati što tješnju suradnju domovinske i iseljene Hrvatske! – piše Dobroslav Paraga, predsjednik HSP 1861.