Vjesnik: 21. 11. 2003.

Sve kandidatske liste na kojima se kao kandidati nalaze djelatne vojne osobe su pravovaljane

Državno izborno povjerenstvo odlučno demantira pisanje Vjesnika u članku od 14. studenoga 2003. godine pod naslovom »Kako je DIP provjeravao kandidatske liste« i članku od 17. travnja 2003. godine pod naslovom »Činovi i paragrafi« autora Vlade Rajića.

Državno izborno povjerenstvo nema zakonsku dužnost provjeravati radnopravni status kandidata s kandidacijskih lista pa prema tome nije povrijedilo zakon kako mu se to imputira u rečenim napisima.

Naime, Zakon o izboru zastupnika u Hrvatski sabor ne priječi djelatnim vojnim osobama kandidiranje na kandidacijskim listama (a što je uostalom i njihovo ustavno pravo prema čl. 45. st. 1. Ustava Republike Hrvatske), već zabranjuje istodobno obnašanje zastupničke dužnosti i dužnosti u vojsci (čl. 9. navedenog zakona), te bi se djelatna vojna osoba ako bude izabrana, morala odlučiti hoće li obnašati zastupničku dužnost ili će ostati djelatna vojna osoba.

Činjenica što je člankom 11. stavak 4. Zakona o oružanim snagama djelatnim vojnim osobama zabranjeno kandidiranje, može eventualno utjecati samo na pravni odnos djelatne vojne osobe koja se kandidirala i Ministarstva obrane, a nikako ne i na zakonitost same kandidature i pravovaljanost lista na kojima se nalaze takvi kandidati.

Dakle, sve kandidatske liste na kojima se kao kandidati nalaze djelatne vojne osobe su pravovaljane i ne stoje tvrdnje u navedenim člancima da bi pojedine liste stranaka i koalicija zbog toga bile nezakonite.

Prema tome, objavljene liste su zakonite, a pišući o temi o kojoj se nije najbolje obavijestio, Vjesnikov novinar je dezinformirao javnost.

IVICA CRNIĆ, dipl. iur., predsjednik DIP-a, Zagreb