Slobodna Dalmacija: 01. 12. 2003.

IZBORNI PROGRAM HSP-a PRILIČNO SE RAZLIKUJE OD ONOGA ŠTO PRAVAŠI JAVNO GOVORE

Vrline javne - poroci na webu

Piše: Vuk ĐURIČIĆ

Nakon što je postalo posve izvjesno da predsjednik HDZ-a Ivo Sanader, ponajprije zbog upozorenja iz Europe, pokušava izbjeći koaliranje s HSP-om, pravaši su se latili dodatnog "umivanja" koje su ovih dana i pretočili u Platformu za pregovore koju su odaslali HDZ-u i HSS-u, ali i ne samo njima.

Naime, kad se usporede najbitnije točke pregovaračke platforme s izbornim programom pravaša pod nazivom "Vizija nove Hrvatske" (stranačka web stranica www.hsp.hr) nije teško zaključiti da se "sivi vukovi" danas odriču nekih dijelova svog izbornog programa koji su, to je posve jasno, neprihvatljivi za svaku demokratsku zemlju, pa tako i Hrvatsku, bez obzira tko će formirati novu vladu. Tvrdnje njihovih čelnika da su to glasine jednostavno rečeno nisu točne, a potvrda za to su sporni dijelovi njihova izbornog programa.

U najnovijem pokušaju "umivanja" HSP-ovci izjavljuju da su "Srbi hrvatski državljani i nitko im ne smije osporavati pravo na povratak i imovinu", što je posve u suprotnosti s njihovim izbornim programom u kojemu, poglavlje "Obnova i razvoj", točka 2., doslovce piše: "Nužan uvjet obnove i povratka prognanika je potpuna sigurnost rada i boravka na oslobođenim područjima. Nju je moguće postići jedino nazočnošću hrvatske Policije i pograničnih postrojbi Hrvatske vojske, razminiranjem i suzbijanjem terorizma, te onemogućavanje povratka svim Srbima izbjeglim nakon oslobodilačkih akcija Hrvatske vojske."

U točki 3. istog poglavlja stoji i da je "dio ratne štete moguće odmah naplatiti pljenidbom (pokretne i nepokretne) imovine fizičkih i pravnih osoba s područja Srbije". Ako je navedeno dio HSP-ova izbornog programa, a jest, onda nije jasno zbog čega se pravaši čude što ih se proziva, odnosno što ih Sanader sve više izbjegava, a Europa se protivi njihovu ulasku u buduću vladu. Da su se doista promijenili, onda bi im moralo biti jasno da je navedeno negacija demokracije i pravne države, odnosno da se radi o neprihvatljivim stavovima koje zastupaju ultradesničari.

Osim navedenog, u izbornom programu HSP-a ima još nekoliko zanimljivih "rješenja". Tako bi pravaši, kad bi bili u prilici, proveli i reviziju državljanstva, odnosno po njima bi, poglavlje "Pravni sustav", točka 5., "državljanima Hrvatske mogli postati: svi Hrvati po rođenju, građani Hrvatske koji su to pravo stekli rođenjem u Hrvatskoj ili vjenčanjem za hrvatskog državljanina koji živi u Hrvatskoj.

Svi ostali građani Hrvatske podliježu režimu privremenog ili stalnog boravka stranaca, te radnih dozvola." U istom poglavlju, točka 6., stoji da je "nepotrebno govoriti o političkim pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Hrvatskoj, jednako kao što je nedopustivo osnivanje njihovih nacionalnih političkih stranaka." Što se pak tiče prava etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Hrvatskoj, pravaši zastupaju tezu da se ona "moraju ravnati prema načelu reciprociteta", što znači da njihova prava "ne smiju biti veća od prava kakva ima hrvatski narod (valjda hrvatska nacionalna manjina, op. a.) u matičnim zemljama tih etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina".

Znači li to da bi pravaši provodili načelo reciprociteta i u slučaju kad bi se dogodilo da u matičnoj zemlji neke od naših nacionalnih manjina, gdje postoji hrvatska nacionalna manjina, na vlast dođu fašisti koji krše, odnosno ne priznaju prava nacionalnim manjinama?! A to bi se, recimo, moglo dogoditi u Srbiji ako na skorašnjim parlamentarnim izborima pobijede Šešeljevi radikali i Miloševićevi socijalisti!

Pokušali smo doznati što o izbornom programu pravaša, misli Slaven Letica, neovisni zastupnik izabran na listi HSP-a.

- Zašto mene zovete i o tome pitate? Nisam ja u HSP-u! - bila je njegova prva reakcija.

Pitam Vas zbog toga što ste kao neovisni zastupnik izabrani na listi HSP-a?

- Ne znam ništa o tim dijelovima programa.

A prihvaćate li navedene dijelove HSP-ova izbornog programa?

- Kako bih takve ludosti mogao prihvatiti?!