Vjesnik: 17. 12. 2003.

Treba pooštriti uvjete za podizanje tužbi Ustavnom sudu

Nadležnost za tužbe zbog nedonošenja presuda u razumnom roku treba s Ustavnog suda prebaciti na redovne sudove / Zbog vrlo sužene mogućnosti za ulaganje revizije na Vrhovnom sudu, građani dižu ustavne tužbe na odluke županijskih sudova, i zapravo tretiraju Ustavni sud kao redovni sud višeg stupnja / Mali broj usvojenih ustavnih tužbi ukazuje na visoku razinu poštivanja ustavnih prava u pravosuđu

ZAGREB, 16. prosinca – S novoizabranim predsjednikom Ustavnog suda Petrom Klarićem razgovarali smo o budućem radu Ustavnog suda i izazovima koji stoje pred njim.

Hoćete li inzistirati na zakonskim promjenama koje bi utjecale na smanjenje broja predmeta na Sudu, posebno ustavnih tužbi?

– Nema sumnje da bi se određenim izmjenama, u prvom redu u Ustavnom zakonu o Ustavnom sudu, moglo utjecati na smanjenje broja predmeta. Kad su u pitanju ustavne tužbe, kojih je u ukupnom broju predmeta oko 90 posto, te bi izmjene trebale ići prema pooštrenju pretpostavaka za podizanje ustavnih tužbi (članak 62.). Kad je riječ o ustavnim tužbama zbog nedonošenja sudske odluke u razumnom roku (članak 63.), bilo bi, prema mom mišljenju i mišljenju kolega sudaca, primjerenije i učinkovitije rješenje da se nadležnost u tom pogledu prenese na redovite sudove, a da Ustavni sud intervenira samo u slučaju nepostupanja ili pogrešnog postupanja Vrhovnog suda. U Ustavnom sudu također vlada uvjerenje da bi bilo manje ustavnih tužbi kad bi vrijednosni cenzus za reviziju bio blaži, jer bi u tom slučaju dobar broj sporova bio zadovoljavajuće riješen na razini Vrhovnog suda.

Zbog vrlo sužene mogućnosti za ulaganje revizije na Vrhovnom sudu, građani dižu ustavne tužbe na odluke županijskih sudova, i zapravo tretiraju Ustavni sud kao redovni sud višeg stupnja. Za radikalno smanjenje broja ustavnih tužbi najdjelotvornije bi bilo uvođenje tzv. selektivne nadležnosti, tj. da Ustavni sud po svom izboru razmatra samo one ustavne tužbe koje se odnose na pravna pitanja od šireg, odnosno načelnog značenja.

Koji su razlozi tome da je broj usvojenih ustavnih tužbi vrlo mali, odnosno samo tri do četiri posto od oko 10.000 ustavnih tužbi u ovom sazivu Ustavnog suda?

– Najvažnijim razlogom za relativno mali broj usvojenih ustavnih tužbi smatram vrlo rašireno gledanje na Ustavni sud kao žalbeni sud najvišeg stupnja. Ustavni sud, međutim, u povodu ustavne tužbe ispituje samo je li osporenom odlukom suda ili tijela s javnim ovlastima došlo do povrede ljudskih prava i sloboda zajamčenih ustavom, dakle samo ustavnih, a ne svih mogućih subjektivnih prava. No, s druge strane, mali broj usvojenih ustavnih tužbi potvrđuje visoku razinu poštivanja ustavnih prava u pravosuđu. Iznimka se odnosi na pravo donošenja odluke u razumnom roku, pa je tu i postotak usvojenih ustavnih tužbi znatno viši.

Prema Vašem mišljenju, treba li u novom proračunu izdvojiti dodatna sredstva za rad Ustavnog suda i za koje namjene?

– Najpotrebnija su nam dodatna sredstva za osiguranje prikladnog poslovnog prostora i zapošljavanje određenog broja novih savjetnika i službenika.

Postoje li problemi u razgraničenju nadležnosti Ustavnog suda i redovnih sudova (primjerice Upravnog ili Vrhovnog suda)?

– Načelno, razgraničenje nadležnosti između Ustavnog suda i redovnih sudova provedeno je na zadovoljavajući način. Izvjesne teškoće u razgraničenju nadležnosti javljaju se kad Ustavni sud rješava ustavne tužbe, jer tada, iako nije tijelo sudbene vlasti, djeluje kao sud. U tom slučaju, potrebno je provesti funkcionalno razgraničenje Ustavnog suda od Vrhovnog i ostalih sudova.

Kao što je već rečeno, crta razgraničenja u osnovi je određena time što je Ustavni sud nadležan štititi u postupku po ustavnoj tužbi isključivo ustavna prava, a ne i ostala subjektivna prava. Problem se može pojaviti kad je u konkretnom slučaju sporno je li neko pravo doista ustavno pravo ili kad neko ustavno pravo (na primjer pravo vlasništva) štiti i Ustavni sud i redovni sudovi. Takvi se problemi uspješno rješavaju postupnim brušenjem kriterija razlikovanja u sudskoj praksi Ustavnog suda.

Nejasno je zašto suce Ustavnog suda dijele na lijeve i desne

Dosadašnji predsjednik Ustavnog suda Smiljko Sokol odbacio je učestale medijske špekulacije o podjeli ustavnih sudaca na desne i lijeve. Kakvo je Vaše mišljenje o toj podjeli u Ustavnom sudu i na koji način ćete razvijati duh tolerancije?

– Dijelim mišljenje kolege Sokola. Doista su nejasna mjerila razvrstavanja sudaca na lijeve i desne. To su očito mjerila koja se primjenjuju kod razvrstavanja političkih stranaka na lijeve i desne koja su, međutim, relevantna samo za njihove članove. Suci Ustavnog suda, kao i ostali građani, mogu se opredjeljivati za pojedinu političku stranku isključivo na izborima, ali kao suci Ustavnog suda, neovisno o ranijem članstvu u nekoj političkoj stranci, dužni su se strogo držati Ustava i zakona, kako pri ocjeni ustavnosti zakona te ustavnosti i zakonitosti drugih propisa, tako i pri rješavanju ustavnih tužbi. Smatram da odluke Ustavnog suda i njihova obrazloženja uvjerljivo pokazuju da je tome doista tako. Stoga suci s pravom negoduju zbog takva razvrstavanja.

Biljana Bašić