Slobodna Dalmacija: 17. 12. 2003.

KADROVSKA KRIŽALJKA U HRVATSKOJ DIPLOMATSKOJ SLUŽBI

Picula za svoje ljude čuva Washington i London

ZAGREB - Iako su se na sva slobodna diplomatska mjesta u veleposlanstvima i konzularnim uredima Republike Hrvatske, na temelju natječaja iz rujna, u Ministarstvu vanjskih poslova prijavili brojni kandidati, za popunu nekih mjesta iz toga natječaja ministar Tonino Picula nije potpisao rješenja. Za slobodna diplomatska i administrativno-tehnička mjesta iz natječaja na koja nisu izabrani kandidati (iako su se prijavili!), tajnica je Ministarstva - kaže naš izvor iz MVP-a - obavijestila sve zainteresirane da će ministar Picula na ta mjesta izabrati kandidate po svojoj osobnoj volji ili procjeni, odnosno na temelju članka 50. Pravilnika koji glasi: "Po objavljenom internom natječaju ne mora se obaviti izbor. U tom slučaju... ministar može rasporediti na rad u diplomatsku misiju državnog službenika ili namještenika...", itd.

Prevedeno na jezik logike, to znači da aktualni ministar može slati koga hoće i gdje hoće, bez obzira na interni natječaj. Ne služi li onda institut internog natječaja, na koji se MVP u nekim svojim zadnjim reagiranjima na medijske napise ponosno pozivao (kao nešto što je uvedeno tek za mandata ministra Picule) - tek kao dekor jednoj apsurdnoj praksi - pitaju se danas mnogi u MVP-u. Jer, čemu natječaj ako ga se ministar ne mora pridržavati!?

Primjena "diskrecijskog prava" ministra da odredi "svoje" kandidate, naišla je na nezadovoljstvo mnogih diplomata, pogotovo iz razloga što je Picula to svoje pravo iz čl. 50. Pravilnika iskoristio za neka od najatraktivnijih diplomatskih mjesta poput, primjerice veleposlanstava Hrvatske u SAD-u i u Velikoj Britaniji. Mnogi su stoga izvukli jednostavan zaključak da je atraktivna diplomatska mjesta u Washingtonu i Londonu ministar na odlasku rezervirao za svoje najbliže suradnike ili prijatelje. A činjenica je da su se na sva ta mjesta prijavili kandidati, među kojima i oni koji i te kako ispunjavaju sve propisane uvjete! Osim na ova dva mjesta za diplomatske službenike za političke poslove u Washingtonu i Londonu, nitko nije izabran ni na mjesto tajnice-prevoditelja u hrvatskom veleposlanstvu u Washingtonu kao ni na mjesto tajnice- prevoditelja/stručnog referenta u Stalnoj misiji RH pri NATO-u. Također nije izabran kandidat za mjesto stručnog referenta u veleposlanstvu u Madridu. I njih će sve ministar izabrati na temelju svoga "diskrecijskog prava".

No, osim mjesta koja su rezervirana za "izabranike", Slobodna saznaje i imena diplomata i administrativno-tehničkih djelatnika MVP-a koji su, na temelju internog natječaja od 8. rujna - posljednjeg u mandatu Tonina Picule - raspoređeni na slobodna mjesta u hrvatskoj diplomatsko-konzularnoj mreži. Neki od izabranih kandidata već su otišli na svoja nova radna mjesta počevši od studenoga ili prosinca, a neki pak odlaze u razdoblju siječanj-veljača 2004. - dakle, nakon konstituiranja nove vlade.

Na mjesto diplomatskog službenika za konzularne poslove u veleposlantvo u Rim izabran je Igor Čupić, prvi tajnik, a u isto je veleposlanstvo za političke poslove izabrana Zlata Penić-Ivanko, drugi tajnik. Diplomat za gospodarske poslove u hrvatskom veleposlanstvu u Berlinu bit će Gordana Telenta, prvi tajnik, a za političke poslove u veleposlanstvu u Ljubljani Ani Pejković, savjetnik (otišla na dužnost).

U hrvatske konzularne urede idu sljedeći kandidati: za konzularne poslove u Generalni konzulat u Milanu Karmen Šešelja, konzul savjetnik, a njezina kolegica za gospodarske poslove u Milanu bit će Iva Pletikosa, konzul trećeg razreda. U Generalni konzulat u Trstu, na mjesto diplomatskog službenika za gospodarstvo otišla je Katja Ina Miošić, konzul prvog razreda, a u Generalni konzulat u Suboticu Iva Aranjoš, konzul drugog razreda.

Na administrativno-tehnička mjesta u hrvatskim konzularnim uredima izabrani su: za stručnog referenta u Generalnom konzulatu u Mostaru Nataša Belamarić, a na isto mjesto u Generalnom konzulatu u Frankfurtu Andreja Šelendić (produljen mandat). Za mjesto tajnice-prevoditelja u Frankfurtu nije bilo prijavljenih kandidata.

U Ministarstvu vanjskih poslova mnogi diplomati ne kriju nezadovoljstvo zbog toga što su neka atraktivna mjesta iz natječaja ostala upražnjena iako se za njih prijavio veći broj kandidata među kojima i diplomati s iznimnim iskustvom koji zadovoljavaju i više kriterije od propisanih za ta radna mjesta. Usprkos tome, službeni epilog glasi: na ta mjesta "nije izabran ni jedan kandidat", već će se izbor obaviti na temelju članka 50. Pravilnika, dakle voljom ministra.

Šenol SELIMOVIĆ