Vjesnik: 31. 12. 2003.

Vlada primila presudu, Gotovinini odvjetnici i dalje bez dokumenata

Ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt izjavila je da u Vladi još traju konzultacije o tome hoće li odvjetničkom timu generala Ante Gotovine predati dokumente koje je bivša vlada dostavila haaškom tužiteljstvu / Ministar vanjskih poslova Miomira Žužula rekao je da se »konzultiraju sve relevantne institucije i pravnici u Vladi i izvan nje«/ Prema izvorima bliskim Sanaderovoj administraciji, Vlada je presudu primila u utorak, što znači da odluka mora biti donesena do 8. siječnja

ZAGREB, 30. prosinca – Iako je premijer Ivo Sanader najavio da će se u utorak donijeti odluka Vlade vezana za sudsku odluku o predaji dokumenata odvjetnicima generala Ante Gotovine koje je već dobio Haaški sud, do zaključenja ovog izdanja odluka nije donesena.

Prema riječima ministra vanjskih poslova Miomira Žužula, »konzultacije su u tijeku, konzultiraju se sve relevantne institucije i pravnici u Vladi i izvan nje«. Ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt izjavila je kako u Vladi još traju konzultacije o tome hoće li odvjetničkom timu generala Ante Gotovine predati dokumente koje je bivša Vlada dostavila Haškom tužiteljstvu.

Prema odluci suda, Vlada bi dokumente trebala predati odvjetnicima osam dana nakon zaprimanja presude. Prema izvorima bliskim Sanaderovoj administraciji, Vlada je presudu primila u utorak što znači da odluka mora biti donesena do 8. siječnja.

Jedan od pravnika koje je Vlada konzultirala, ali je želio ostati anoniman, tvrdi da Vlada mora izvršiti odluku suda jer po sudskoj odluci žalba ne odgađa izvršenje. Taj pravnik tvrdi da ne treba brkati suradnju s Haaškim sudom i Ustavni zakon o suradnji s Haaškim sudom s ovom sudskom odlukom, jer se radi o domaćem pravosuđu i odluci domaćeg suda i to nema veze sa suradnjom s Haagom.

Riječ je o hrvatskom sporu pred hrvatskim sudom, a odvjetnici generala Gotovine su pravovaljani odvjetnici za zastupanje pred hrvatskim sudom. Prema riječima tog pravnika, Vlada mora postupiti po sudskom nalogu kao i svaka druga pravna ili fizička osoba, a sud ima mehanizme prisile za izvršenje odluke, ako treba uz pomoć sudskog ovršitelja i uz pomoć MUP-a. Ante Vukorepa, jedan od odvjetnika generala Gotovine, »očekuje da će Vlada postupiti po odluci suda jer je premijer Sanader do sada pokazao da je legalist, a već je i izjavio da će to sve prepustiti sudu, što je u skladu i s načinom na koji tu materiju reguliraju i druge zemlje, na primjer Italija, Njemačka, Francuska i SAD».

»Nema raloga da o tome vode brigu Vlada i političke strukture. Pred Županijskim sudom u Zagrebu vodi se postupak o izručenju generla Gotovine i postupak treba voditi tako da o svemu odlučuje sud. Ovdje se radi o hrvatskom zakonu po kojem je Vlada dužna dati dokumentaciju u skladu s člankom 29. Ustava i prema članku 14. Zakona o odvjetništvu, jer se postupak o izručenju vodi pred Županijskim sudom u Zagrebu«, tvrdi Vukorepa.

No, pravnici koje je kao savjetnike za suradnju s Haaškim sudom angažirala bivša vlada i dalje tvrde da bi predaja dokumenata odvjetnicima generala Gotovine, što su već poslani u Haag, bila u suprotnosti s Pravilima o postupku pred Haaškim sudom. Po tim pravilima, tvrde, dokumenti predani haaškom tužilaštvu odvjetnicima mogu biti predani tek kad se oni registriraju pred Haaškim sudom, a odvjetnici generala Gotovine nisu registrirani. Vukorepa, pak, tvrdi da »Pravilnik i Statut Haaškog suda propisuju samo kada Haaški sud mora dati dokumentaciju odvjetnicima, a ne navode kad će to učiniti pojedine države koje vode postupak o izručenju«.

Kakve bi posljedice za odnose Haaga i službenog Zagreba mogla imati predaja dokumenata u skladu sa sudskom odlukom? To zasad nitko ne želi otvoreno predviđati. Samo je odvjetnik Vukorepa u utorak bio spreman izjaviti kako »ne očekuje komplikacije jer Općinski sud nije obvezao Vladu da preda sve dokumente koji su u Haaškom sudu, jer se tamo nalaze i dokumenti koje je Sud prikupio od Vlade ali i na drugi način, nego samo one koje je ona poslala u Haag«.

Muljačić seli u Ministarstvo pravosuđa

Budući da se u novoj organizaciji Vlade ukida Vladin ured za odnose s Haaškim sudom, njegov predstojnik Jakša Muljačić istim će se poslom baviti u Ministarstvu pravosuđa, najvjerojatnije kao pomoćnik ministrice Vesne Škare Ožbolt. No, još se razmišlja i o mogućnosti da bude imenovan državnim tajnikom.

Sanja Kapetanić