Slobodna Dalmacija: 20. 01. 2004.

U HRVATSKU STIŽE BLAŠKIĆEVA MEDICINSKA DOKUMENTACIJA

Zagrebačka revizija haaških dijagnoza

ZAGREB - Na zahtjev obrane generala Tihomira Blaškića Haag je nedavno odvjetniku Anti Nobilu dostavio medicinsku dokumentaciju o zdravstenom stanju i Blaškićevu liječenju unatrag godinu dana. Dokumentacija je prevedena i bit će, kako nam je kazao Nobilo, zajedno s dokumentacijom o najnovijim pregledima koji su obavljeni krajem prošlog tjedna, a koju bi trebao dobiti u ponedjeljak ili najkasnije u utorak, dostavljena liječnicima jedne zagrebačke bolnice koji će je pregledati i ocijeniti je li Blaškić imao odgovarajući medicinski tretman ili ne.

— U dogovoru s generalom Blaškićem, koji je prošli tjedan bio na sveobuhvatnim pregledima, odlučili smo da medicinsku dokumentaciju predamo našim liječnicima kad dobijem rezultate najnovijih detaljnih pregleda — pojasnio je Nobilo, naglašavajući da se Blaškićevo zdravstveno stanje poboljšalo, krvna slika mu se popravila i osjeća se bolje. Na pitanje što će poduzeti ako se otkrije da Blaškić nije imao odgovarajući medicinski tretman, Nobilo je kazao da je o tome preuranjeno govoriti, odnosno da treba pričekati dok naši liječnici pregledaju dokumentaciju.

— Ako se utvrdi da nije imao odgovarajući medicinski tretman, od Haaga ćemo zatražiti da mu se hitno osigura nužno liječenje — zaključio je Nobilo.

V. ĐURIČIĆ