Slobodna Dalmacija: 29. 01. 2004.

VISOKI PREDSTAVNIK U BiH PADDY ASHDOWN NAMETNUO NOVI STATUT

Gradu Mostaru jedinstvena uprava

MOSTAR - Visoki predstavnik u BiH Paddy Ashdown konačno je u srijedu objelodanio novi Statut grada Mostara jasno istaknuvši kako je on nametnut prema obvezi daytonskog sporazuma, ali i kako je on put koji međunarodna zajednica pokazuje kuda treba ići BiH. Ashdown je kazao kako je prvo Povjerenstvo za izradu Statuta bilo sastavljeno samo od političkih stranaka i nije imalo uspjeha. Drugo Povjerenstvo na čelu s Norbertom Wintersteinom je postiglo 90 posto kompromisa. U rješavanje preostalih stvari osobno se uključio i Ashdown i s lokalnim vlastima pokušao postići dogovor. Međutim, u tome nije bilo uspjeha, nego je morao nametnuti konačno rješenje.

— Novi Statut ukida šest gradskih općina i stvara jedinstveno Gradsko vijeće i Gradsku upravu. Broj izabranih političara se sa 194 svodi na 36. Političari će izgubiti posao, ali ne i gradski službenici jer su Mostaru potrebni državni službenici koji su spremni činiti sve da grad funkcionira - kazao je Ashdown.

- Prvo, niti jedan konstitutivni narod ne može imati više od 15 vijećnika u Gradskom vijeću koje će imati 35 članova. Niti jedan narod neće imati većinu. Drugo, 18 vijećnika od 35 u novom vijeću će se birati iz izbornih jedinica koje predstavljaju granice današnjih šest općina. Znači, općine će prestati postojati kao politička i administrativna tijela, ali će ostati kao izborna područja.

Treće, Gradsko vijeće će uspostaviti šest odbora koji će se sastojati od po 3 predstavnika izabrana u tom području i njima će upravljati Gradska uprava. Četvrto, svaki konstitutivni narod će dobiti najmanje četiri mjesta u Gradskom vijeću, uključujući naravno i Srbe. Peto, glasovanje o najosjetljivijim pitanjima bit će podložno dvotrećinskoj većini u Vijeću. To znači da će za promjene, primjerice Statuta, urbanističkog plana, proračuna, odluka o nagradama, naziva ulica, itd. biti potrebna dvotrećinska većina. Šesto, zapošljavanje u Gradskoj upravi bit će regulirano Zakonom o državnoj službi. Sedmo, Statut je trajan i mogu ga promijeniti samo građani Mostara, s garancijama da referendumi neće moći biti upotrijebljeni neodgovorno i da se iskoristi većina glasova - kazao je visoki predstavnik. Gradonačelnik će se birati od samih vijećnika po sustavu dvotrećinske većine u prvom krugu, a kasnije i po nešto složenijim metodama. Statut će u potpunosti stupiti na snagu nakon općinskih izbora u listopadu.

Z. ZEKIĆ