Globus: 20. 02. 2004.

Paraga osporava Đapićeve ratne zasluge

Predsjednik HSP-a 1861 Dobroslav Paraga javno je osporio ratne zasluge recentnog predsjednika HSP-a Ante Đapića, na koje se on pozvao kad se otkrilo da uživa braniteljsko stanarsko pravo na stan u Zagrebu. Đapić je, naime, izjavio kako je bio čelnik HOS-a, paravojne formacije HSP-a na početku Domovinskog rata, što mu sada Paraga osporava, podsjećajući ga na to da su HOS vodili pokojni Ante Paradžik i general Blaž Kraljević. “Đapićeve zasluge za HOS i obranu Hrvatske manje su od nikakvih”, kaže Paraga.

D.G.