Vjesnik: 02. 03. 2004.

Šeks: Đapić perfidno i licemjerno laže da nisam adekvatno reagirao na Radinov istup

ZAGREB, 1. ožujka – O izjavi Furija Radina, da je sredinom devedesetih u Hrvatskoj provedeno etničko čišćenje, i reakcijama čelnika HSP-a Ante Đapića na nju razgovaramo s predsjednikom Hrvatskog sabora Vladimirom Šeksom.

• Đapić vas je optužio da u petak niste odgovarajuće reagirali na Radinov istup i da ste cijelu stvar razvodnili. Je li Radin nakon te izjave trebao dobiti opomenu?

– U vrijeme kad je Furio Radin raspravljao o proračunu i kada je potpuno izvan konteksta rasprave započeo govoriti o temama koje nemaju nikakve veze s proračunom, kad je počeo govoriti o etničkim čišćenjima, predsjedavajući, potpredsjednik Sabora Darko Milinović, trebao ga je prema Poslovniku odmah prekinuti. I upozoriti da se drži dnevnog reda. Ako mu je netko, u skladu s Poslovnikom, trebao izreći opomenu, to je bio predsjedavajući Milinović.

• Đapić ipak vas optužuje za neodgovarajuću reakciju.

– Doista je bestidno to imputirati meni kao predsjedniku Hrvatskog sabora koji u to vrijeme nisam bio u sabornici niti sam bio u situaciji reagirati. Najveći dio javnosti nije gledao taj dio televizijskog prijenosa pa Đapić polazi od toga da »ljudi to nisu vidjeli pa ću ja optužiti predsjednika Sabora da nije reagirao na Radinov nastup«. Đapić vrlo dobro zna da nisam predsjedavao sjednicom i da nisam mogao ni prekinuti niti opomenuti Radina. To je pokušaj podvale cjelokupnoj javnosti, a pritom prešućuje da sam vrlo jasno i razvidno reagirao i opovrgnuo Radinove tvrdnje.

• Jeste li razgovarali s Radinom nakon njegova istupa?

– Nakon stanke koju je predsjedavajući Milinović odobrio Klubu zastupnika HSP-a došao sam u sabornicu. Prije toga sam, čuvši fonogram tog dijela sjednice, u svom uredu razgovarao s Radinom u nazočnosti potpredsjednika Sabora Milinovića i dvoje zastupnika. Zatražio sam od njega ispriku vrlo oštro ga upozorivši da se njegov govor može protumačiti i kao optuživanje hrvatske državne politike da je provela etničko čišćenje Srba sredinom devedesetih i da je za to odgovorna.

U nastavku sjednice, kad sam nastavio predsjedati Saborom, od Radina sam zatražio ispriku i precizno obrazloženje istupa. Vrlo sam izoštreno i vrlo precizno dao objašnjenje da Radin u svom istupu sugerira da je hrvatska državna politika sredinom devedesetih projektirala i provodila politiku etničkog čišćenja Srba iz Hrvatske. To je bila moja prva konstatacija. Nakon toga sam kronološki iznio da su vođe srpske pobune, još od početka balvan-revolucije i oružane pobune, pozivali Srbe u Hrvatskoj da napuste sva područja i da prijeđu na ona koja su tada pobunjenici držali pod kontrolom.

Naglasio sam još da su svi tadašnji vođe srpske pobune danas u Haagu, gdje im se sudi, te da nije hrvatska državna politika ta koja je u to vrijeme planirala, poticala i poduzimala etničko čišćenje Srba u Hrvatskoj. O svemu tome svjedoči i fonogram sa sjednice.

• Unatoč tome reakcije HSP-a bile su vrlo oštre.

– Također sam jasno i precizno kazao da je na četvrtini hrvatskog državnog teritorija, tada pod okupacijom, provođena politika etničkog genocidnog čišćenja svog nesrpskog stanovništva.

Govoreći o »Oluji«, na što je posebno aludirao Radin, rekao sam da je odlazak Srba s područja tretiranih »Olujom« bio unaprijed planiran i smišljeni scenarij vođa srpske pobune koji su izdali i planove i direktive da svi Srbi napuste to područje. Da je i predsjednik Tuđman pozivao Srbe da ne napuštaju ta područja, ali da su po naredbama svojih vođa Srbi evakuirani s tih područja.

Zato je besramna laž Ante Đapića koji meni imputira da nisam adekvatno reagirao. Sve o čemu govorim postoji u fonogramu sjednice i dio građana koji su je pratili posredovanjem HTV-a to su mogli čuti. Zato je uistinu groteskno i začuđujuće to što govori Đapić koji je, uostalom, bio u sabornici kada sam ja govorio. On perfidno i licemjerno laže da nisam na adekvatan način reagirao na Radinov istup kad sam došao u prigodu.

• HSP najavljuje da će tražiti ispriku od Radina i izjašnjavanje HDZ-ovih koalicijskih partnera o njegovoj izjavi. Pravaši traže i saborsku raspravu o Domovinskom ratu. Kako to komentirate?

– U završnici mog obraćanja, iz HSP-ovih klupa dobacivali su da ne treba nikakvih opomena ni prijekora nego da traže osudu. Ja sam osudu Radinove interpretacije i istinu o Domovinskom ratu posve jasno izrekao, a kako za vrijeme njegova izlaganja nisam bio u sabornici, nisam ga ni mogao opomenuti. Radin je potom, kad je dobio riječ, rekao da je govorio u osobno ime, ogradivši se da je govorio u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina.

Što se Đapićevih najava tiče, moram vas podsjetiti da su on i nekolicina zastupnika u prošlom sazivu parlamenta, u listopadu 2000. godine, jedini glasovali protiv Deklaracije o Domovinskom ratu. Licemjerno je i besramno kada se Đapić poziva na tu deklaraciju, protiv koje je, kao što je poznato, 2000. godine glasovao.

U tri točke sam precizno i jasno rekao da u Hrvatskoj nije bilo nikakvog etničkog čišćenja, da su Srbi napustili Hrvatsku jer su to organizirali, usmjerili i planirali vođe srpske pobune koji su danas u Haagu, te da hrvatska državna politika za to nije odgovorna. Radin je od mene dobio odgovor upravo u skladu s Deklaracijom, da je Hrvatska vodila pravedan, legitiman, obramben i osloboditeljski rat, pri čemu su operacije »Bljesak« i »Oluja« sastavni dio tog pravednog, legitimnog, obrambenog i osloboditeljskog Domovinskog rata.

• Čelnik HSP-a tvrdi da ga mrzite i argumentira to vašim intervjuom jednom tjedniku, prema kojem je HSP spreman na suradnju sa SDP-om zbog osobne koristi i zadržavanja stana.

– Nemam razloga ni zbog čega mrziti Đapića, ja samo jako puno pamtim. Đapića sam osobno isključio iz HDZ-a 1990. godine zbog njegove razbijačke politike u HDZ-u. Bio sam na različitim državnim dužnostima kada je trebalo itekako djelovati da se stranačka vojska HOS-a, nastala u okrilju HSP-a, uključi u HV. Niz godina je, do 2000. pa i poslije toga, Đapić od mene tražio političku intervenciju, pribojavajući se da će pravna akcija koju je inicirao Dobroslav Paraga i koju je vodio pred Ministarstvom pravosuđa i na Upravnom sudu, rezultirati gubitkom stranke. Desetke i desetke puta Đapić je tražio od mene da interveniram kako bi se odbili Paragini zahtjevi.

• I što ste mu odgovorili?

– Uvijek je dobio odgovor da je riječ o legalnoj proceduri u Ministarstvu pravosuđa i sudskim postupcima. A to što se pribojavao da izvršna i sudbena vlast ne presudi u Paraginu korist jedan je od glavnih motiva i razloga što je gospodin Đapić u prošle četiri godine bio vrlo kooperativan prema Račanovoj vladi. Promjene Ustava ne bi bile moguće bez HSP-ovih glasova kad je, primjerice, Hrvatski državni sabor preimenovan u Hrvatski sabor, ukinut Županijski dom i promjenom Ustava razriješen imenom i prezimenom predsjednik Vrhovnog suda. Te promjene Ustava ne bi bile moguće da za njih nisu glasovali zastupnici HSP-a.

U intervjuu Globusu nisam pokazao znakove mržnje prema Đapiću, samo sam, analizirajući političku suradnju HSP-a i SDP-a, ukazao na njene motive i razloge. Iznio sam tada nekoliko primjera koji su pokazivali da je HSP u ključnim trenucima prošlog saziva podržavao Račanovu vladu i vladajuću većinu. Zastupnici HSP-a su 2000. glasovali za povjerenje Račanovoj vladi, sada ne glasuju za povjerenje Sanaderovoj vladi.

Tu nema ničeg osobnog, a izvor njegova gnjeva nalazim u pobrojavanju tih činjenica u intervju Globusu.

Taman posla da su HDZ, Vlada i parlamentarna većina u panici

• Čelnik HSP-a tvrdi da su vaše izjave »znak panike HDZ-a koji za svoje političke propuste od izbora do danas traži u HSP-u Pedra«. Kako to komentirate?

– Nema nikakvih znakova panike u HDZ-u, posljednja istraživanja mišljenja javnosti pokazuju da bi gotovo 40 posto birača, da su danas izbori, glasovalo za HDZ. Naš program provodimo planiranim tempom. Na unutarnjopolitičkom planu sve je bilo usmjereno na donošenje proračuna kroz koji će se usvojiti i lavovski dio predizbornih jamstava HDZ-a. Na vanjskopolitičkom planu pak snažno smo se angažirali na ispunjavanju i stjecanju političkih pretpostavki za dobivanje pozitivnog mišljenja za pridruživanje EU.

Taman posla da su HDZ, njegova Vlada i parlamentarna većina u bilo kakvoj panici. To je šeprtljavo Đapićevo žongliranje koji takvom tvrdnjom ohrabruje sebe i svoje istomišljenike da su napokon postali velika i jaka politička snaga. Lažnu storiju o mojoj navodnoj reakciji na Radinov istup, koju prepričava i prenosi putem medija, sada želi prebaciti na to da HDZ u HSP-u traži Pedra. Oni su tu potpuno nebitni.

HDZ će provoditi svoj program kroz zakone i mjere Vladine politike koju mogu kritizirati. No glavnina političke bitke vodit će se između HDZ-a i SDP-a. Pritom je Đapićevo hvalisavo isticanje sebe i HSP-a kao bitnog političkog čimbenika samo puko neodgovorno brbljanje i hvalisanje. Na izbornoj konvenciji HSP-a Đapić je ustvrdio da su oni prije 14 godina pokrenuli Hrvatsku. Pa to je smiješno, kao da ljudi nemaju pamćenja.

Milan Jelovac