Slobodna Dalmacija: 11. 03. 2004.

EKSKLUZIVNI RAZGOVOR - Ante JELAVIĆ, ZATOČENIK ZATVORA KULA SRPSKA, O OPTUŽBI ZA PREUSMJERAVANJE HRVATSKE NOVČANE POMOĆI HRVATIMA U BIH (3)

PODLI UDAR "MUNJE"

Dio prijedloga optužnice napisan je na temelju montiranog izvješća bošnjačke obavještajne agencije AID koja u maniri najcrnje prakse jugoslavenske Udbe diskreditira moje ustrajno djelovanje na mirnom preuređenju Bosne i Hercegovine

Piše: Zlatko TULIĆ

Koliko je novca iz hrvatskog proračuna potrošeno na skrb o stradalnicima Domovinskog rata?

- U razdoblju od 1994. do 30. lipnja 1999. godine, utrošeno je ukupno 440 milijuna KM (konvertibilnih maraka), uključujući i onih famoznih, prema optužnici, "prikrivenih" OSCE-u 113 milijuna KM u 1998. godini, koje uopće nismo prema Sporazumu imali obvezu prijaviti. Do konca 2000. godine iznos za skrb o stradalnicima, na njihove plaće, jednokratne novčane pomoći, uređenje groblja, materijalni troškovi, trajna prava utrošeno je blizu 600 milijuna KM.

U tom razdoblju uspjeli smo riješiti obveze jednokratne financijske pomoći, izgradnju nadgrobnih spomenika, započeli smo s isplatama obiteljskih invalidnina, podijelili 122 automobila. Pokrenuta je isplata mirovina iz RH za obitelji poginulih i najteže skupine invalida. Pošto me predstavnici međunarodne zajednice nisu uspjeli kriminalizirati u "slučaju Leutar", pa ni u slučaju "pranja novca u "Hercegovačkoj banci", sada me se, navodnim, prikrivanjem deficita i krivotvorenim podacima o skrbi, želi prikazati kao kriminalca.

Čist račun

Zašto Vas se optužuje da ste usmjerili donatorska sredstava iz RH prema Centru za pravnu pomoć?

- Temeljem odluke donatora, dakle RH, na račun Centra za pravnu pomoć, u razdoblju 1998.- 2002. godine, uplaćen je iznos od oko 3 milijuna KM, kao pomoć obiteljima i obrani haaških uznika iz redova hrvatskog naroda. U optužnici stoji da su Jelavić, Prce, Rupčić i Azinović koristili svoj položaj u vladi Federacije kako bi financirali nezakonite priloge za obranu Hrvata koje je ICTY optužio za ratne zločine. Pitam vas zašto bi donatorska pomoć Centru za pravnu pomoć, koji skrbi o haaškim uznicima Hrvatima i njihovim obiteljima, bila nezakonita, a nije nezakonita jednostrana pomoć vlade Federacije BiH iz proračuna FBiH, usmjerena isključivo obiteljima haaškim osumnjičenicima iz redova bošnjačkog naroda, odnosno pomoć vlade RS isključivo obiteljima haaških pritvorenika iz redova srpskog naroda?

Što je sporno u uspostavljanju kreditnog programa za pripadnika HVO-a u pokrivanju troškova stambene izgradnje kreditima iz donacijskih sredstava? U optužnici se tvrdi da su uvjeti kredita utvrđeni ispod tržišnih stopa?

- Dodjela stambenih kredita od donatorskih sredstava iz RH časnicima HVO-a je pravno i ekonomski opravdana. Od HVO-a u razdoblju od 1998. do 2001. odobreno je 105 mandatnih kredita, u ukupnom iznosu od 6,2 milijuna KM. Ne vidim ništa što bi u tom programu bilo sporno ili nezakonito. Zašto bi bilo nezakonito stambeno zbrinjavanje časnika HVO-a sredstvima bespovratno dobivenim iz RH, dodjeljivanjem kredita koji su dužni otplaćivati, a na temelju modela zbrinjavanja MORH-a, temeljem Pravilnika, povjerenstava, uspostavljenih lista? Zašto bi bila zakonita besplatna dodjela stanova časnicima Armije BiH ili otkup stana za 10 posto tržišne vrijednosti uz pomoć certifikata Armije BiH samo za pripadnike bošnjačke vojne komponente? Tužitelja valja zapitati što je ekonomski opravdanije.

U istražnom zahtjevu Tužiteljstvo Vas i suradnike tereti zbog zloporaba novca iz RH u gradnji katoličkih crkava?

- Nema nikakvih zloporaba sredstava iz RH. Mi smo otvoreno isticali da su dijelom toga novca obnovljeni neki sakralni objekti, posebice porušene crkve na području Republike Srpske. A obnova crkava se nije dogodila uz neobjavljenu pomoć iz Saudijske Arabije, Malezije ili Bruneja, kao što je stotinjak džamija u BiH sagrađeno na potpuno netransparentan način. Takvo što nikoga ne zabrinjava, jer se Posebni odjel Tužiteljstva s time "ne stiže" baviti.

Za Tužiteljstvo je sporan priliv novca iz Hrvatske uplaćen tvrtki "Monitor M", i to izravno i preko tvrtke "Alan". Je li točno da je od 1998. do 2000. u "Monitor" iz proračuna RH uplaćeno 61,2 milijuna KM?

- Prije svega, tvrtke "Monitor" je bila vlasništvo Hrvatske zajednice Herceg Bosne, a nije nikakvo privatno vlasništvo Ante Jelavića, kako to neprestano ponavljaju pojedine tiskovine. Nikada nisam bio u vlasničkoj strukturi "Monitora", a od 1996. godine ni u Skupštini, ni u Nadzornom odboru, ni u Upravi "Monitora". Iako sam bio ovlašteni potpisnik računa, zbog obnašanja dužnosti ministra obrane i člana Predsjedništva BiH, to sam ovlaštenje vrlo rijetko koristio, a nikako u vrijeme obnašanja dužnosti člana Predsjedništva BiH. Iz završnog izvješća Toby Robinson vidi se da je veći dio sredstava iz Hrvatske namijenjen "Monitoru" prošao preko računa 999 999 999.

Ukupni troškovi, odnosno priliv "Monitora" iz RH u 1998. godini iznosio je 46,6 milijuna KM, u 1999. godini taj iznos je 42,3 milijuna KM, a 2000. godine na ime troškova "Monitoru" je stiglo 7,9 milijuna KM. Usto, "Monitoru" su poklonjeni i inženjerijski strojevi u vrijednosti od 42 milijuna KM, što znači da je ukupan trošak "Monitora" za hrvatski proračun bio 140 milijuna KM. Ako tome trošku dodamo još i troškove goriva, pričuvnih dijelova za strojeve, hrane zaposlenicima, ukupni trošak "Monitora" bit će značajno manji od vrijednosti izvedenih radova "Monitora" u RH.

Ukupna vrijednost izvedenih i neplaćenih radova "Monitora" na području RH, službeno ovjerenih od Vlade RH, jest 890 milijuna kuna ili 230 milijuna KM. To se odnosi na radove na autocesti Zagreb-Split, Maslenica-Zadar, Varaždin-Goričan, platou Žnjan u Splitu. Prije utvrđivanja iznosa duga Vlade RH prema "Monitoru", plaćeni su, odnosno "prebijeni" s MORH-om svi iznosi troškova goriva, pričuvnih dijelova, pa je tako čisti dug prema "Monitoru" bio 230 milijuna KM.

Dvostruka mjerila

Ljubo Ćesić Rojs nagodio se s Račanovom Vladom, povukao je kaznenu prijavu protiv Vlade, oprošten je najveći dio duga, a Vlada RH je platila dugove dobavljačima i doprinose prema pripadnicima 66. bojne u iznosu od 15 milijuna KM. Preostala dobit je znatno veća od ulaganja RH u iznosu od 140 milijuna KM. Iznos koji je, prema optužnici, "RH Alan" uplatio "Monitoru" od 61,2 milijuna KM, iznos je isplaćen za ranije izvedene radove. Upitno je treba li ga uračunati u troškove, donatorski priliv iz RH, jer je zarađen na temelju ugovora između "Alana" i "Monitora". Na taj je način "Monitorova" dobit, odnosno, razlika između troškova RH i vrijednosti neplaćenih radova još veća.

Kakve su prema tvrdnjama Tužiteljstva BiH nezakonitosti učinjene u "Hercegovačkoj banci" i jeste li sudjelovali u kupovanju dionica banke sredstvima HVO-a?

- Suprotno tvrdnjama iz optužnice, niti jedna nezakonita radnja, nikakvo "preusmjeravanje" novca, nikakva uplata novca HVO tvrtkama osnivačima banke kako bi one kupile dionice "HB" nije se dogodila tijekom dviju emisija dionica "Hercegovačke banke" i pretvaranja društvenog kapitala u privatni temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bankama.

Nije točno da je 1998. godine 67 milijuna KM usmjereno prema dioničarima "Hercegovačke banke", jer je oko 85 posto iznosa usmjereno prema "Monitoru" ("Hercegovina gradnji"), na temelju radova izvedenih u RH. Preostali dio plaćen je na osnovi stvarnih, a ne lažnih potraživanja. Na stvaranju investicijskih fondova radilo se mukotrpno. U prijedlogu optužnice, u točki 110., piše: "Stvoren je gospodarski projekt zapanjujućih razmjera u regiji!" Zar je to grijeh? Nikada nisam bio u vlasničkoj strukturi banke, nikada nisam bio član Skupštine, Nadzornog odbora ili Uprave banke ili poduzeća u vlasništvu banke, pa nisam mogao sudjelovati ni u bilo kakvoj prodaji dionica banke.

Zašto Vas se tereti za "ugrožavanje teritorijalne cjelovitosti BiH vojnim putem" i "podrivanje vojne moći BiH"?

- Taj dio optužnice protiv "Jelavića i skupine" najbolja su poruka da je ovo završnica montiranog političkog procesa, započetog ubojstvom Joze Leutara, od istih centara moći, ovaj put bez generala Kleina. Ovaj dio prijedloga optužnice napisan je na temelju montiranog izvješća bošnjačke obavještajne službe AID-a, koji posjedujem, o navodnoj protudržavnoj aktivnosti i ugrožavanju ustavnog poretka BiH održavanjem Hrvatskog narodnog sabora na kojem je proglašena Hrvatska samouprava.

Lažirano AID-ovo izvješće, napisano na više od 150 stranica, pod kontrolom Alibabića Munje, u maniri je najcrnje prakse jugoslavenske Udbe. Ono potpuno iskrivljava i razorno politički diskvalificira moje ustrajno političko djelovanje s ciljem mirnog i nenasilnog preuređenja složene, višenacionalne države BiH, koja mora biti i država hrvatskog naroda, u samoodrživu, funkcionalnu državnu zajednicu ravnopravnih naroda i građana, uz stvaranje pune ustavne i životne jednakosti hrvatskog naroda u BiH, što sada nije slučaj. Ne čudi me što to AID radi, već Tužiteljstvo BiH i Sud BiH, koji pod izravnom kontrolom predstavnika međunarodne zajednice, meni i suradnicima "pakiraju" AID-ove besmislice.

Na stranici 11. AID-ova izvješća, u poglavlju Procjene i moguće implikacije, kaže se da u "kontekstu najnovijih spekulacija o mogućim promjenama granica u ovom regionu, a s ciljem zaštite ustavnog poretka, procjenjuje se da legalni organi vlasti FBiH, TREBAJU NASTAVITI SA SUDSKIM PROCESUIRANJEM ČELNIH LJUDI HNS-a". Kako je AID zamislio, taj proces je započet na Kantonalnom sudu u Sarajevu, a sada ga na silu preuzima Sud BiH i Tužiteljstvo BiH, na čelu sa stranim državljanima koji se ne vode zakonima BiH, nego interesima međunarodnog protektorata u BiH. Visoki predstavnik OUN-a za BiH lord Ashdown je riješio sve probleme kada je "našao" krivce za, kako je rekao, uspostavljanje "Hercegovačke banke" kao središnje financijske institucije trećeg entiteta.

Nikada i nigdje nisam radio na rušenju ustavnog poretka ili ugrožavanja teritorijalne cjelovitosti vojnim putem, niti sam Hrvatskom samoupravom, koja je bila krik upozorenja Hrvata u BiH na neodrživo stanje, radio na uspostavljanju tzv. trećeg entiteta. Je li se privremenim raspuštanjem hrvatske vojne komponente u Vojsci Federacije, igdje dogodilo oštećenje ijedne vojarne ili je možda neka predana nekakvom neprijatelju, kako zakon definira podrivanje vojne i obrambene moći? Uostalom, ja sam kao član Predsjedništva BiH potpisao i prihvatio Deklaraciju iz New Yorka o državnoj graničnoj službi BiH. U zrakoplovu iz Franfurta za New York, zajedno s Miroslavom Prcom i Martinom Ragužem, izradio sam završni tekst Zakona o državnoj graničnoj službi BiH i zajedničku putovnicu BiH. Valjda su državna granična služba i putovnica važni simboli suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti.

Korektan odnos u zatvoru

Što znači odluka Suda BiH da Vam, među ostalim, odbije i dužnosnički imunitet?

Kazneno djelo za koje me optužuje, navodno, počinio sam dok sam obavljao dužnosti ministra obrane i člana Predsjedništva BiH. Kazneni progon isključen je činjenicom postojanja imuniteta. Meni se retroaktivno sudi i ne priznaje pravo na imunitet. I o tome političari i udruge za zaštitu ljudskih prava šute, i u Sarajevu, i u Zagrebu. Ustavni sud BiH prije izvjesnog vremena privremenom mjerom zabranjuje vođenje kaznenog postupka u predmetu Bičakčić, Čović, Garib, upravo radi postojanja imuniteta. Ne mogu postojati dva pravna kriterija, po kojima će nekome biti priznat imunitet, a nekome ne. Kako to da su jedni zaštićeni od kaznenog progona, a drugi koji, navodno, imaju ista prava, izloženi zarobljavanju od ljudi s kapuljačama na glavama u 4.30 sati ujutro i zatvoreni u Kuli Srpskoj.

O čemu se radi u slučaju Bičakčić-Čović-Garib?

- Očekujem privremenu mjeru Ustavnog suda BiH kojim će mi biti priznat imunitet za odobravanje četiri stambena kredita časnicima HVO-a. Ali, ja se neću braniti imunitetom, već želim da za mene vrijedi isto što i za druge. U slučaju koji spominjete, imunitet je dodijeljen bivšem premijeru Edhemu Bičakčiću, bivšim ministrima Draganu Čoviću i Sulejmanu Garibu radi vođenja kaznenog postupka u slučaju Zenica i prebacivanja izvjesne svote novca za pomoć šehidima u Zenici. Umjesto njima, novac se, koliko mi je poznato, navodno, koristio za plaćanje troškova tužbe obitelji Alije Izetbegovića protiv "New York Timesa".

Kako se osjećate u zatvoru Kula Srpska?

- Dobro. Postupak osoblja prema meni je potpuno korektan i apsolutno profesionalan. Ne osjećam strah pred montiranim političkim progonom protektorata. Vjerujem da je veći dio hrvatskog naroda sa mnom, bez obzira na dugu i mučnu šutnju hrvatske politike u BiH i službenog Zagreba. Živim u čvrstom uvjerenju da će se ustrajnom, nenasilnom, političkom borbom, složena BiH preurediti u državnu zajednicu ravnopravnih naroda i građana, uz punu ustavnu i stvarnu jednakost hrvatskog naroda.

Zadnjih se dana u BiH medijima dosta manipulira sa zaštićenim svjedokom koji je, navodno, spreman potvrditi da je postojao Vaš plan da se "Hercegovačka banka" pretvori u središnju banku hrvatskog entiteta, u funkciji rušenja ustavnog uređenja.

- To su smiješne konstrukcije AID-a i međunarodnih protektora. Osobno sam tadašnjem američkom veleposlaniku SAD-a u BiH Milleru, jamčio da u prijelaznom razdoblju Hrvatske samouprave nećemo razvlastiti FBiH, niti u jednoj ovlasti, pa tako ni u financijskoj. Bilo je i drukčijih mišljenja koja nisu bila dominantna, među ljudima koji nisu bili u vodstvu HNS-a, da se izvorni prihodi FBiH preuzmu, a cijela stvar radikalizira. Ali, takva razmišljanja, moji suradnici i ja, ne samo da nismo podržali već smo im se u startu suprotstavili.

Uopće ne razmišljam o zaštićenom svjedoku koji bi mogao nastupiti protiv mene. Bio jedan ili tisuću jedan Galijašević, takvih bolesnih ljudi i ucijenjenih tipova, nasljednici generala Kleina, u ovoj izmučenoj zemlji mogu naći puno.

KRAJ