Vjesnik: 04. 05. 2004.

U Hrvatskoj oko 60 tisuća neriješenih radnih sporova

ZAGREB, 3. svibnja - Općinski sud u Zagrebu tražit će prebacivanje još 10.000 radnih sporova na ostale, manje opterećene općinske sudove. Inače, u tijeku je ustupanje oko 16.000 od oko 55.000 tih sporova sa zagrebačkog na druge općinske sudove u Hrvatskoj, izuzevši sudove u Splitu, Sesvetama, Slavonskom Brodu, Senju, Pagu, Zadru, Biogradu i Makarskoj.

Naime, i te sudove muče neažurnost i preopterećenost sudaca kao u zagrebačkom slučaju. Zato su »pošteđeni« novih radnih sporova, koji će se i dalje voditi u Zagrebu. Primjerice, sa zagrebačkog suda nisu poslali oko 3000 tih predmeta u Split, jer su splitski suci također zasuti spisima, pa bi njihova učinkovitost bila još manja.

Među radnim sporovima koji su prebačeni na druge sudove prednjače oni u kojima je tužena strana država ili državne tvrtke, najčešće zbog nekih novčanih potraživanja (prekovremeni rad, božićnica, dar za djecu, uskrsnica...).

Na ostale općinske sudove prebačeno je najviše, oko 6000 sporova protiv Hrvatske elektroprivrede, a slijedi 5700 sporova protiv Hrvatske pošte, oko 2000 protiv MUP-a, a ostali se odnose na HT i sporove sindikata srednjih škola protiv države.

Najlošije su prošli suci u Rijeci, jer je zbog mnogobrojnosti tužitelja u radnim sporovima s tog područja riječki općinski sud ustupanjem dobio oko 1800 novih predmeta.

Inače, zagrebački općinski sud tražio je da se na druge sudove prebaci oko 18.000 predmeta, ali je predsjednik Vrhovnog suda Ivica Crnić odobrio ustupanje samo oko 16.000 slučajeva.

To ustupanje predmeta omogućeno je ovogodišnjim izmjenama Zakona o sudovima, koji određuje da predsjednik Vrhovnog suda može dodijeliti predmete manje opterećenim sudovima ako se ne mogu riješiti u razumnom roku. To je posebno važno zbog ustavnog i konvencijskog prava stranaka na suđenje u razumnom roku. Poznato je i da je Hrvatska zbog nedonošenja presuda u razumnom roku, po presudama Europskog suda za ljudska prava, već kažnjena s oko 200.000 eura, a i naš Ustavni sud donio je nekoliko desetaka presuda zbog odugovlačenja suđenja.

Odavno je poznato da je Općinski sud u Zagrebu najopterećeniji u državi, pa zakonske odredbe o ustupanju drugim sudovima najviše »idu na ruku« sucima tog suda. Za državu ne nastaje nikakav trošak, jer se sporovi premještaju na sudove u mjestima prebivališta tuženika. Inače, zagrebački suci već su upozoravali da je glavni razlog zatrpanosti Općinskog suda radnim sporovima protiv države komoditet tužitelja, odnosno njihovih punomoćnika, jer po inerciji tuže državu u Zagrebu. U pravilu, ti će se sporovi brže rješavati na manje opterećenim sudovima i na području na kojem je radni spor nastao. Procjenjuje se da u Hrvatskoj ima oko 60.000 neriješenih radnih sporova.

Biljana Bašić