Vjesnik: 06. 05. 2004.

U Hrvatskoj 244 tisuće umirovljenika ispod granice siromaštva

ZAGREB, 5. svibnja – Prema anketi o potrošnji kućanstava koju redovno provodi Državni zavod za statistiku, u 2002. godini u Hrvatskoj je bilo 23,2 posto ili oko 244.000 umirovljenika s prihodima ispod granice siromaštva. Za one koji su u samačkim kućanstvima, to znači da im mjesečni prihodi nisu prelazili 1604 kune ili 60 posto srednjeg dohotka u državi.

S obzirom na to da su dvočlana kućanstva najčešća kad je riječ o umirovljeničkoj populaciji, važno je istaknuti da se za izračun pokazatelja siromaštva, prema OECD-ovoj ljestvici, drugoj odrasloj osobi u kućanstvu dodjeljuje koeficijent 0,5 (dakle 802 kune). To znači da su ispod granice siromaštva bila sva dvočlana umirovljenička kućanstva čiji prihodi u 2002. nisu prelazili 2406 kuna.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, u travnju ove godine bilo je 1,058.852 umirovljenika. Njihova je prosječna mirovina (zajedno s dodatkom od 100 kuna i šest posto, koji je od 1. travnja uključen u mirovinsku osnovicu, a u svibnju će se vidjeti na odresku) iznosila oko 1747 kuna.

Istodobno, oko pola milijuna umirovljenika primilo je mirovinu ispod navedene granice siromaštva za jednočlano kućanstvo, što je potvrda rezultata iz ankete o potrošnji kućanstava. Te podatke, doduše, treba uzeti s rezervom jer je riječ o usporedbi granice siromaštva iz 2002. godine i podataka o broju umirovljenika iz travnja ove godine, no nakon što Državni zavod za statistiku objavi rezultate ankete iz 2003. godine, ne treba očekivati velike razlike.

Među umirovljenicima koji se, prema poznatim podacima, mogu ubrojati u siromašne u travnju ih je bilo oko 72.000 onih s mirovinom ispod 500 kuna, s tim da je prosječna 356 kuna. Mirovinu između 500 i 1000 kuna, odnosno 766,34 kune u prosjeku, u travnju je primilo 103.764 umirovljenika. Prošli su mjesec isplaćene i 292.352 mirovine između 1000 i 1500 kuna, a prosjek iznosi 1315 kuna.

Mirovinu između 1500 i 2000 kuna primilo je 231.215 umirovljenika. Njihova je prosječna mirovina 1744,05 kune.

Još 296.127 mirovina bilo je između 2000 i 4000 kuna (u prosjeku 2632,76 kuna), dok je 22.382 umirovljenika primilo mirovinu između 4000 i 8000 kuna, ili prosječno 4667,99 kuna.

Preostalih 209 umirovljenika u travnju je primilo mirovinu višu od 8000 kuna. U toj je kategoriji prosječna mirovina 9393,97 kuna.

Među starijim samcima čak 41,2 posto siromašnih

Posebno su zabrinjavajući podaci iz ankete o potrošnji kućanstava o postotku siromašnih među samačkim kućanstvima čiji su nositelji osobe iznad 65 godina, te dvočlanim kućanstvima u kojima živi dvoje odraslih, a jedna je osoba starija od te dobi. Prema podacima za 2002. godinu, među samcima starijim od 65 godina bilo je čak 41,2 posto onih koji žive s prihodima ispod granice siromaštva, dok je u dvočlanim kućanstvima (bez djece) takvih bilo oko 30 posto.

»Ti su podaci odraz niske razine mirovina, što bi se donekle moglo popraviti ako se ispuni najava o provedbi odluke Ustavnoga suda. No, među siromašnima nisu samo oni koji imaju pravo na mirovinu, nego i starije osobe koje to pravo nisu zaradile pa očekujemo da Vlada na ove podatke odgovori socijalnim mjerama iako znamo da je sustav socijalnih naknada u Hrvatskoj efikasan. Na to ukazuje i činjenica da bi bez socijalnih davanja udjeli siromašnih bili mnogo veći«, rekao je za Vjesnik Vladimir Jordan, predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika (HSU).

Marijana Matković