Vjesnik: 18. 05. 2004.

Bush i Blair pripremaju strategiju odlaska iz Iraka

Sve zabrinutijoj britanskoj i američkoj javnosti London i Washington žele signalizirati da planiraju kraj svoje misije u Iraku / Downing street tvrdi kako je cilj dovesti britanske trupe natrag kad se u Iraku oformi »djelotvorna vlada i sigurnosni aparat«

LONDON, 17. svibnj