Vjesnik: 31. 05. 2004.

BiH se priprema za »mini Haag«

SARAJEVO, 30. svibnja (Od Vjesnikova dopisnika) - Ministar pravde BiH Slobodan Kovač izjavio je da se Državni sud BiH priprema preuzeti određeni broj predmeta od Međunarodnog kaznenog tribunala za ratne zločine počinjene na teritoriju bivše Jugoslavije (ICTY) sa sjedištem u Haagu.

Kovač je rekao da su u tijeku organizacijske pripreme, te da bi Sud trebao biti osposobljen suditi i za najteže ratne zločine, no prije toga treba uskladiti i zakone iz oblasti kaznenoga prava, posebno kada je riječ o sankcioniranju tzv. zapovjedne odgovornosti.

MUP RS, posebno njegovi čelni ljudi, ministar Zoran Đerić i direktor Policije RS Radomir Njeguš, nalaze se pod snažnim pritiskom međunarodne zajednice kad je riječ o hvatanju optuženih ratnih zločinaca

»Da bi posebni odjel Suda i Tužiteljstva BiH do kraja godine bio spreman preuzeti haaške predmete, potrebno je ispuniti neke uvjete. To su financiranje izgradnje prostora za rad, usklađivanje propisa kako bi se prilagodili standardima ICTY-ja i izbor novih sudaca (u vijećima će biti po dvojica međunarodnih i jedan sudac iz BiH). Treba se razmotriti mogućnost izmjena u zakonskoj regulativi, ili ugraditi dodatak koji se odnosi na procesuiranje ratnih zločina. Na projektu ovih rješenja već radi tim Ureda visokog predstavnika, zajedno s domaćim stručnjacima«, kazao je Kovač za banjalučke Nezavisne novine.

On je kazao da bi 16,5 milijuna eura, koliko je početkom godine prikupljeno na donatorskoj konferenciji za »mini Haag« u BiH, trebalo biti dovoljno za dvogodišnji rad posebnoga odjela pri Sudu BiH za procesuiranje ratnih zločina.

Alenko Zornija