Slobodna Dalmacija: 05. 06. 2004.

SLUČAJ HERCEGOVAČKA BANKA ZA 10. LIPNJA

SAZVANO NOVO ROČIŠTE PROTIV ANTE JELAVIĆA, MIROSLAVA PRCE, MIROSLAVA RUPČIĆA, IVICE KARLOVIĆA I fra IVANA ŠEVE

SARAJEVO - Osumnjičeni u slučaju Hercegovačka banka Ante Jelavić, Miroslav Prce, Miroslav Rupčić, Ivica Karlović i fra Ivan Ševo nisu se u petak izjasnili o krivnji na Sudu BiH. Pred tim sudom održano je prvo ročište protiv petorke osumnjičene za zloporabu ovlasti i protuzakonito poslovanje Hercegovačke banke. Do njihova izjašnjavanja o krivnji nije došlo jer odvjetnici osumnjičenih drže kako je Sud BiH po tko zna koji put prekršio proceduru.

Naime, Jelavićev odvjetnik Josip Muselimović podnio je zahtjev za izuzeće suca Bernarda Bolanda. Naime, sudac Boland u kaznenom predmetu koji se vodi protiv optuženog Jelavića sudjelovao je kao sudac za prethodni postupak. Kada je tužiteljstvo BiH podiglo optužnicu protiv Ante Jelavića i ostala četiri Hrvata, ona je proslijeđena Sudu BiH na potvrđivanje, što je sud i učinio. Međutim, u suprotnosti s funkcionalnim rasporedom Suda BiH, optužnica je proslijeđena na potvrđivanje sucu Bernardu Bolandu, sada kao sucu za prethodno saslušanje, iako je on sudjelovao i u fazi istrage kao sudac za prethodni postupak.

Naime, prema rasporedu Suda BiH sudac za prethodno saslušanje u ovom kaznenom predmetu trebao je biti domaći sudac, točnije državljanin BiH, Vlado Adamović, od kojeg je ovaj predmet izuzet i dan sucu Bolandu. Prema riječima odvjetnika Muselimovića, vidljivo je kako je jedinstvo suca za prethodni postupak i suca za prethodno saslušanje u jednoj osobi - nezakonito. Ovim činom, po Muselimoviću, ugrožena su osnovna ljudska prava optuženika za pravičnim suđenjem zajamčena Ustavom BiH i Europskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava.

Muselimović je u prilog ovakvim tvrdnjama sucu Bolandu predočio i zaključke stručnog tima Vijeća Europe sa sastanka radnih skupina za izradu komentara krivičnih propisa BiH, održanog u travnju ove godine. Prema tom zaključku, jedinstvo suca za prethodni postupak i suca za prethodno saslušanje u jednoj osobi može se jedino riješiti kroz institut izuzeća suca, s obzirom na činjenicu da je obavljanje ove dvije funkcije od jedne osobe u suprotnosti sa zahtjevima iz članka 6. Europske konvencije o zaštiti temeljnih ljudskih prava.

Nakon podnesenog zahtjeva za izuzećem suca, Bernard Boland je odgodio početak ročišta za 10. lipnja, do kada bi se trebala održati i sjednica Općeg vijeća Suda BiH, na kojoj će se donijeti konačna odluka o tome hoće li se uvažiti zahtjev obrane za izuzećem suca Bolanda.

Odlaganju ročišta usprotivilo se tužiteljstvo smatrajući kako je i u dosadašnjim apelacijama Jelavić tražio izuzeće suca, ali je Ustavni sud BiH sve odbio.

Johnatan Ratter, zamjenik tužitelja Johna McNaira, kazao je kako je iznenađen žalbom koju je obrana uputila te smatra kako je ona još jedan neutemeljen pokušaj da se izbjegne izjašnjavanje osumnjičenih o krivnji. Inače, na ročištu su se u pratnji odvjetnika pojavili i fra Ivan Ševo i Ivica Karlović, nekadašnji direktor Hercegovačke banke.

Z. TULIĆ