Vjesnik: 23. 06. 2004.

Preskupa Pravda

MARIJANA MATKOVIĆ

Oni koji bi trebali braniti pravo građana da dođu do pravde, odlukom o povećanju tarifa za svoje usluge, ugrozit će upravo to pravo. Tako bi se, ukratko, mogla prokomentirati sramotna najava Hrvatske odvjetničke komore prema kojoj bi cijena odvjetničkih usluga mogla porasti drastično, u nekim slučajevima i 15 puta više u odnosu prema sadašnjim cijenama. S božicom pravde i potrebom da Pravda bude dostupna svima (što je i sada, uz postojeće cijene i dugotrajnost postupaka bilo teško), to više nema nikakve veze.

Krajnje je upitno, naime, kako će si odvjetnika priuštiti majka s dvoje djece, koja od supruga godinama utjeruje alimentaciju, a bez njega teško da će doći do pravde. Krajnje je upitno kako će si odvjetnika priuštiti radnik kojem je cilj dokazati da je Zakon o radu na njegovoj strani, a bez njega teško da će doći do pravde. Krajnje je upitno, recimo, i to kako će si odvjetnika priuštiti građanin koji od države potražuje naknadu štete, a bez njega, do pravde sigurno neće doći.

Odvjetnike to, dakako, ne mora biti briga. Oni imaju pravo na to da cijene svoj rad i svoju minutažu, kao i bilo koja druga profesija. Odvjetnici imaju potpuno pravo i kada kažu da preko njihovih leđa ne treba voditi baš svaki postupak istjerivanja pravde, jer postoje i slučajevi koji se mogu rješavati dogovorom stranaka, uz rukovanje i ovjeru pečata kod javnoga bilježnika. No teško da će povećanje odvjetničkih tarifa dovesti do takve selekcije i rasterećenja sudova. Mnogo prije, dovest će do toga da siromašni, jadni i poniženi padnu još dublje, a odvjetnici osiguraju više vremena za one koji ih mogu masno platiti.

Zanimljivo je, osim toga, da se Odvjetnička komora paralelno s povišenjem cijena nije pozabavila i time da odvjetnici nerijetko jedni drugima idu na ruku ne bi li – zaradili. Pa, tako, jedan bez problema pristaje na odgodu ako se drugi nije pojavio u sudnici, š što se odražava samo na džepu onoga koji ih je angažirao. Pitanje je, recimo, kako bi Komora reagirala na odluku (organiziranih) klijenata da nepojavljivanje odvjetnika na sudu, zbog kojega se postupak odugovlači, kazne s 500 kuna.