Vjesnik: 24. 06. 2004.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja treba zabraniti povećanje tarife

ZAGREB - Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Hrvatska udruga sindikata i Sindikat usluga UNI-Cro oštro su u srijedu na konferenciji za novinare osudili najavljeno povećanje odvjetničkih tarifa za dvanaest i pol puta.

Tri sindikalne središnjice zatražile su od Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja da donese stručno mišljenje o tome koliko je prijedlog odvjetničkih tarifa u skladu sa Zakonom o zaštiti tržišne utakmice, te da o tome obavijesti Vladu.

Poveća li Hrvatska odvjetnička komora (HOK) tarife prije donošenja tog mišljenja, sindikati traže da Agencija zabrani povećanje i da donese druge mjere kojima će se spriječiti zloporaba monopolističkog položaja HOK-a. Podsjetili su da Hrvatsku obvezuje i stajalište Europskog suda za ljudska prava iz kojeg proizlazi da se i odvjetnici mogu smatrati poduzetnicima na koje se trebaju primjenjivati pravila o tržišnoj utakmici.

Čelnici triju sindikalnih središnjica - Vesna Dejanović, Zdenko Mučnjak i Stjepan Kolarić - upozorili su da će građanin s prosječnom plaćom, da bi platio odvjetničku satnicu, morati raditi gotovo tri dana, a za ustavnu tužbu, za koju je predložena tarifa 5000 kuna, pet i pol tjedana.

Također su istaknuli da su u posljednjih osam godina prosječne plaće porasle dvaput, dok će odvjetničke usluge narasti 12,5 puta.

Sindikalni predstavnici pozvali su ministricu pravosuđa Vesnu Škare-Ožbolt da realizira svoje najave da će o povećanju tarifa razgovarati s HOK-om.

Sindikalni čelnici ističu i da bi država trebala biti zabrinuta zbog povećanja odvjetničkih naknada, te navode da je samo Hrvatski fond za privatizaciju, po aktualnim tarifama, za odvjetničke usluge 2002. platio oko 2,8 milijuna kuna, a najavljenim povećanjem, taj bi se iznos uvećao više od 12 puta. Sindikalni predstavnici na kraju su zaključili da će, povećaju li se odvjetničke tarife, građani pravdu lakše ostvariti na sudu u Strasbourgu.

Biljana Bašić