Novi list: 09. 08. 2004.

ODNOS PRIHVAĆENIH I ODBIJENIH PREDMETA USTAVNOG SUDA ODUDARA OD MEDIJSKE SLIKE RADA

Od 1.900 ustavnih tužbi suci prihvatili samo 146

Nakon kritika OESS-a zamjetno povećanje produktivnosti Ustavnog suda

ZAGREB – Ustavni sud je u sedam mjeseci ove godine riješio ukupno 2.060 predmeta, istodobno je prihvatio samo sedam od 121 prijedloga za ocjenu ustavnosti zakona i podzakonskih propisa, a samo 146 od gotovo 1.900 ustavnih tužbi, od kojih je čak stotinjak prihvaćeno u zadnja dva mjeseca.

Takav odnos prihvaćenih i odbijenih predmeta donekle odudara od medijske slike rada suda o brojnim intervencijima u zaštiti ustavnih prava s obzirom na to da su mediji izvještavali uglavnom o prihvaćenim prijedlozima za ocjenu ustavnosti i dobivenim ustavnim sporovima.

Kada bi se stanje ljudskih prava u Hrvatskoj prosuđivalo samo na temelju broja prihvaćenih ustavnih tužbi tada bi ta ocjena bila vrlo visoka.

Usvaja se manje od dva posto ustavnih tužbi

Predsjednik Ustavnog suda Petar Klarić nedavno je na Konferenciji Udruge hrvatskih sudaca na temelju podataka da se usvaja manje od dva posto ustavnih tužbi zaključio da hrvatski sudovi rade dobro i da su pretjerane kritike na njegov rad.

Od ukupno 48 prijedloga za ukidanje zakona ili samo nekih odredbi zakona prihvaćeno je samo šest, a od 72 prijedloga kojima je osporavana ustavnost podzakonskih propisa samo jedan. Ocjena ustavnosti obustavljena je za 12 zakona i 15 propisa, jer u trenutku kada se Ustavni sud upustio u njihovo ocjenjivanje osporeni propisi nisu više bili na snazi

Od 1.666 takozvanih običnih ustavnih tužbi, bez ustavnih tužbi koje se odnose na dugotrajnost sudskih postupaka, usvojeno je samo 40, odbijeno 1.110 , odbačeno 458, obustavljen je postupak za 24 ustavne tužbe, a dio je riješen na drugi način.

Najviše je prihvaćenih ustavnih tužbi zbog kršenja prava na pravično suđenje u razumnom roku. Od 226 riješenih usvojeno ih je 114 ili nešto više od 50 posto. Zahvaljujući tome postotak od dva posto ukupno usvojenih ustavnih tužbi zamjetno je povećan na sedam posto tijekom lipnja i srpnja. To bio mogao biti odgovor na sumnju izraženu u izvješću OESS-a o neučinkovitosti tog oblika zaštite temeljnog ljudskog prava na pravično suđenje pred domaćim Ustavnim sudom.

Predsjednici sudova odgovorni za sudske rokove

Unatoč tomu u Ustavnom sudu još je više od 500 neriješenih ustavnih tužbi zbog dugotrajnosti postupka. Od 1999. godine kada je uvedena mogućnost odlučivanja o ustavnim tužbama i prije nego je iscrpljen pravni put kada se radi o dugotrajnosti sudskih postupaka, a osobito nakon što je 2002. godine uvedena mogućnost dobivanja novčane naknade, podneseno je više od 1.300 takvih tužbi. Tako ih je 2002. godine podneseno 450, iduće godine čak 557, a u prvoj polovici ove godine više od 200.

Ustavni sud pretrpan je ustavnim tužbama zbog dugotrajnosti postupka i u Ustavnom sudu su zaključili da bi se taj problem učinkovitije mogao rješavati kada bi se nadzor dugotrajnosti prebacio na redovne sudove pri čemu bi neposredno viši sud nadzirao ažurnost nižeg suda i tek kad taj pravni put ne urodi plodom, bila bi dopuštena ustavna tužba zbog dugotrajnosti postupka. Inače, prema važećim propisima za redovan rad sudova, što podrazumijeva i nadzor nad rokovima trajanja sudskih postupaka, kao i donošenja i izrade presude nadležni su predsjednici sudova.

Gordana GRBIĆ