Večernji list: 03. 09. 2004.

STANDARD U Bosni i Hercegovini još se jako loše živi

Preživljava 80 posto stanovništva BiH

Autor: Branka STEVANDIĆ

BANJA LUKA - Dvije trećine stanovništva u BiH od svojih mjesečnih primanja ne mogu si priuštiti ni osnovne životne namirnice. Odnos između prosječne plaće i potrošačke košare samo djelimično ukazuje na dubinu socijalno-ekonomskog urušavanja BiH. Četveročlana obitelj u BiH morala bi zarađivati najmanje 1.000 maraka da bi mogla zadovoljiti osnovne mjesečne potrebe. To uspijevaju samo zaposleni u državnoj upravi, bankama i boljim preduzećima, čije zarade u oba entiteta uglavnom prelaze tisuću maraka. Statistike pokazuju da stanovništvu Republike Srpske s prosječnim primanjima od 430 maraka svaki mjesec nedostaje pedesetak maraka da bi "napunili" potrošačku košaru koja stoji više od 470 maraka. Stanovništvo u Federaciji BiH je u boljoj poziciji i s prosječnim plaćama od 540 maraka uspijeva podmiriti cijenu potrošačke košare od 450 maraka, u koju su u oba entiteta uračunati samo izdaci za hranu i piće za četveročlanu obitelj. Nisu uračunati usluge, stanovanje i druge egzistencijalne potrebe, a samo za alimentiranje prosječnih mjesečnih režijskih troškova četvoročlane obitelji u RS potrebno je izdvojiti oko 40 posto prosječne plaće ili oko 170 maraka.

Brojke pokazuju da su građani obaju entiteta šampioni kad je u pitanju vještina preživljavanja. Poražavajuće je da je socijalna slika u BiH daleko gora od predstavljene, jer stanovništvo s prosječnim plaćama spada u građane s nešto višim životnim standardom i ne oslikavaju pravu socijalnu sliku BiH. Pravu sliku čini 40 posto nezaposlenih, tisuće umirovljenika koji jedva preživljavaju sa 160 maraka u RS i 200 u Federaciji BiH i tisuće građana s minimalnim plaćama od 270 maraka. Procjenjuje se da je više od 80 posto stanovništva siromašno. Takvi građani dovedeni su u položaj totalnog siromaštva ili na sam rub siromaštva, a žive sa svega nekoliko maraka dnevno i više su gladni nego siti. Najmanje je onih koji imaju više nego što im je potrebno i čija vrijednost automobila i mobilnih telefona prelazi životnu zaradu ljudi koji žive s minimalcem.