Vjesnik: 12. 10. 2004.

Rebić: Da »Oluja« nije čista, Amerikanci me ne bi odlikovali

Da je provedeno etničko čišćenje trebalo bi takve zapovijedi pronaći kod zapovjednika akcije, a njih nema/ Sadašnja vlada ima dogovor s tužiteljstvom i generale ne štiti kako treba, kaže Markica Rebić, bivši pomoćnik ministra obrane za sigurnost

ZAGREB – Dugo se špekuliralo o tome postoji li stenogram sastanka predsjednika dr. Franje Tuđmana s vojnim vrhom od 31. srpnja 1995. na kojem se razrađivao plan akcije »Oluja« odnosno je li taj stenogram dostupan haaškom tužiteljstvu i sadrži li dokaze koje će ono upotrijebiti protiv generala Ante Gotovine, Ivana Čermaka i Mladena Markača.

Novi list od ponedjeljka prepričava upravo taj stenogram, ograđujući se od mogućih prigovora o njegovoj autentičnosti. Prema onome što prenosi riječki dnevnik razgovor predsjednika Tuđmana s vojnim vrhom na Brijunima 31. srpnja počinje tezom da više nema vojnog opravdanja za vojnu akciju jer su se Srbi povukli iz blokade Bihaća. Tuđman je dodao da za akciju kojom bi se oslobodio zauzeti hrvatski teritorij postoji ograničena podrška SAD-a, s tim da akcija mora biti izvedena profesionalno, bez zločina. Nakon zaključka da se neće ići u oslobađanje istočne Slavonije, jer bi se u sukob uključila SRJ, dogovoreno je da treba osloboditi tadašnje UN-ove sektore Sjever i Jug. Predsjednik Tuđman je navodno objasnio »da na nekoliko pravaca treba nanijeti takve udarce da Srbi praktički nestanu, a ono što nismo zahvatili da se ne mogu oporaviti, nego da moraju kapitulirati u idućih nekoliko dana«.

Ta se rečenica izdvaja kao mogući dokaz o »planiranju etničkog čišćenja«.

Novi list izdvaja i dio razgovora koji se odnosi na ostavljanje prolaza civilima za izvlačenje i o tome da će civili biti putem medija pozvani da ostanu u svojim domovima. U toj raspravi, predsjednik Tuđman je navodno rekao da će civili bježati a »mi ćemo im kao jamčiti njihova građanska prava«.

Bivši pomoćnik ministra obrane za sigurnost Markica Rebić kaže da on nije bio sudionik brijunskih sastanaka pokojnog predsjednika Tuđmana s vojnim i civilnim vrhom 17. i 31. srpnja 1995. te stoga ne može govoriti o autentičnosti transkripata sastanka 31. srpnja.

»No, ako je točno da transkript sa sastanka od 31. srpnja 1995. sadrži to što je objavljeno, onda haaško tužiteljstvo i ne raspolaže nekim dokazima za optužnicu za "Oluju". Ako je Tuđman rekao da Srbe treba zbrisati, to nije dokaz o planiranom etničkom čišćenju, nego je to pitanje semantike, jer je izrečeno u vojnom kontekstu i uobičajeni je izraz za vojne snage pobunjenih Srba«, komentira Rebić.

On smatra da bi se tužiteljstvo, čak kad bi se izrečeno i smatralo dokazom o planiranju etničkog čišćenja, trebalo potruditi pronaći dokaze u zapovijedima koje su kasnije izdavali sudionici sastanka odnosno zapovjednici u »Oluji«, a takvih zapovijedi o etničkom čišćenju, prema Rebiću, nema.

»U vrijeme "Oluje" bio sam pomoćnik ministra za sigurnost i sjećam se da mi je pokojni ministar Gojko Šušak zapovjedio da Vojna policija i organi sigurnosti paze na red i da se eventualni zločini procesuiraju«, dodaje Rebić. On smatra da sadašnja vlada ima dogovor s tužiteljstvom i da ne štiti kako treba optužene generale.

»Ako Vlada smatra da je Gotovina kriv, trebala bi ga sama staviti pod stegovni ili kazneni postupak. Ako se pak smatra da je nevin, onda se treba reći da će ga Vlada braniti. Današnji članovi Vlade koji su kao i ja tih godina bili u vlasti, sada se prave da nemaju pojma što se tada događalo«, tvrdi Rebić.

Rebić je kao pomoćnik ministra obrane 1996. primio visoko američko vojno odličje i stoga smo ga pitali kako komentira pojačan angažman SAD-a da se Gotovina nađe u Haagu. »Da su Amerikanci mislili da je "Oluja" sporna, sigurno me ne bi odlikovali«, kaže Rebić.

U izvješćima koja je u drugoj polovici devedesetih tadašnji veleposlanik Hrvatske u SAD-u Miomir Žužul slao državnom vrhu stajalo je da je »Oluja« za Amerikance čista. »Mislim kako se sadašnja američka administracija slaže sa svojim saveznicima da se Gotovina treba predati Sudu, ali misle i da bi Sud Gotovini trebao donijeti oslobađajuću presudu«, zaključio je Rebić.

Željko Peratović