Novi list: 27. 10. 2004.

Vođe ni na nebu ni na zemlji

Piše: Gabrijela Galić

Nakon deset godina, sudeći prema najavama iz Vlade, državna bi birokracija mogla odahnuti. Otpuštanja neće biti jer je studija koju je aktualna vlast naručila, pokazala da Hrvatska ima službenika i namještenika taman toliko koliko ih imaju brojem stanovnika slične nam zemlje. Ono u čemu se one razlikuju od Hrvatske je članstvo u Europskoj uniji. I što je još važnije – njihova se administracija ne odlikuje samo kvantitetom, već i kvalitetom.

Uspoređujući domaću administraciju sa situacijom u zemljama poput Finske, Irske i Slovačke, članovi Vladine radne grupe zadužene za reorganizaciju državne uprave zaključili su kako nemamo značajnijeg viška zaposlenih, a nije pronađen i niti jedan agrument koji bi išao u prilog stalnih najava otpuštanja u državnim službama. To znači da će u službi ostati svih 65 tisuća zaposlenih službenika i namještenika.

Međutim, zaposleni u državnoj administraciji ne bi se trebali prerano radovati zaključcima do kojih je došla Vladina radna skupina analizirajući stanje u državnom aparatu. Činjenica da brojčano nemamo viška zaposlenih u državnom aparatu, ama baš ništa ne znači. I ne nudi nikakvu sigurnost da će svi svoje radno mjesto zadržati.

Naime, domaće aministracije ima koliko treba, ali je njena struktura nepovoljna. Drugim riječima, nedostaje nam kvalificiranog i stručnog kadra. Pa se za sada najavljuje organiziranje različitih tečajeva koji će administraciju osposobiti kako bi bila što efikasnija, ali i prilagođena pravilima EU-a. I tu je vjerojatno »kvaka« za koju će se zakačiti zaposleni u birokraciji i kroz koju će ipak doći do odljeva radne snage. Odnosno, stimuliranog otpuštanja starijih radnika s nepovoljnom obrazovnom »slikom« i zapošljavanja mladih obrazovanih ljudi.

Nepovoljna obrazovna struktura, naime, samo je jedan od birokratskih načina uljepšavanja realnosti. Radnici »neprilagođeni« zadacima koje nosi razvoj zamjenjuju se »prilagođenijima«. Pa se tako provede planirana zamjena radnika, odnosno otpuštanje uz istovremeno zapošljavanje.

Reforma državne aministracije samo je jedan od primjera koji zorno pokazuje da Vlada ne zna što bi radila. I da poteze povlači stihijski. Naime, birokracije se trenutačno dotiču najmanje tri dokumenta koja kolaju hodnicima državne administracije. Različite službe proizvode različite dokumente. I pritom zaboravljaju na međusobnu koordinaciju.

Aktualna vlast, s motivom lakšeg napredovanja mladih ljudi u službi, najprije je krenula u izmjene prije nekoliko godina donesenog zakona o državnim službenicima i namještenicima. Dok ih je izrađivala zaboravila je na obećanja dana MMF-u, a koja se tiču reorganizacije administracije. Tekst je prošao prvo saborsko čitanje, pripremljen je i za drugo. A onda je netragom nestao. Pa se sada, navodno izrađuje novi zakon koji bi ponovo vratio platne razrede na scenu. I snima se situacija u administraciji. No, dokle god vrh te administracije ne zna što bi i kako radio, promjena neće biti. Jer, kako će službenici i namještenici po razno-raznim uredima na svim razinama države raditi ako im »vođe« žive ni na nebu ni na zemlji.