Novi list: 29. 10. 2004.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA DONIJELO SKANDALOZAN PRAVILNIK O RIBARENJU

Ministarstvo zabranilo našim ribarima ribolov u Savudrijskoj vali

Ministarstvo je zabranilo ribolov u Savudrijskoj vali jer se ona pretvara u rezervat, objavljeno je u Narodnim novinama. Ribari zbog nestručnog prijedloga novog zakona zatražili ostavku pomoćnika ministra Ivana Katavića

UMAG – Za koji dan lokalni ribari više neće smjeti ribariti u hrvatskom dijelu Savudrijske vale, jer se taj dio zaljeva pretvara u rezervat. Naime, u Narodnim je novinama proteklog ponedjeljka objavljen novi pravilnik o posebnim staništima riba i drugih morskih organizama koji stupa na snagu 2. studenoga i koji u prvoj točki predviđa posebno stanište od Rta Savudrija do ušća Dragonje. Nigdje ne piše da će ta zabrana važiti i za Slovence, koji ne priznaju crtu razgraničenja na sredini zaljeva i gotovo svakodnevno ribare u tom dijelu hrvatskih teritorijalnih voda.

Ceh ribara Istarske županije – predsjednik Željko Majdenić, njegov zamjenik Danilo Latin i Daniele Kolec – na jučerašnjoj je konferenciji za novinare u ime Hrvatske obrtničke komore ukazao na tu najnoviju situaciju, te zatražio da se novi, kako su rekli, nestručno i na brzinu napisan prijedlog zakona o morskom ribarstvu u cijelosti odbaci i da zbog svega toga pomoćnik ministra poljoprivrede zadužen za ribarstvo Ivan Katavić podnese ostavku. Ribare brine i to što bi ovih dana taj zakon trebao biti proslijeđen Saboru po hitnom postupku.

Dolaze Talijani

– Prava bomba u prijedlogu novog zakona jest što se dozvoljava stranim državljanima da kod nas osnuju tvrtku za ribolov. Tako će nam Talijani doći s 15-20 brodova, dobit će povlastice za koje još uvijek nema ograničenja u izdavanju i radit će u hrvatskom teritorijalnom moru. Svoj će ulov plasirati direktno na talijanske burze na kojima će im ribu otkupiti po tri puta višim cijenama, dok mi našim veletrgovcima moramo prodavati ribu puno jeftinije.

Stari zakon o morskom ribarstvu, koji je na snazi već sedam godina, s kojim smo zadovoljni i koji treba samo sitno izmijeniti, s nekoliko članaka zabranjuje dolazak stranaca, osim u slučajevima kad se potpišu međunarodni ugovori i kad postoji višak ribe, veli Majdenić.

Što je s malim ribolovom

Nadalje, nastavio je čelnik Ceha, zakon se donosi zbog usklađenja sa zakonodavstvom Europske unije. U njemu je predviđen i mali ribolov, usprkos tome što EU ne pozna tu kategoriju. Stoga ni kod nas ga ne bi trebalo biti, veli Majdenić.

Majdenić je rekao da je u samo mjesec dana dobio tri prijedloga – dva od Uprave ribarstva pri ministarstvu i, nakon »čišćenja«, konačni prijedlog Ureda za zakonodavstvo, pa je teško u tako kratkom roku toliko materijala kvalitetno proučiti.

Latin je dodao da su rekli Kataviću da postojeći zakon treba samo malo izmijeniti, ali on »izmišlja razloge da bi opravdao prezentaciju novog zakona, a ne savjetuje se s cehom ribara. Zato dolaze do izražaja njegovo neznanje i nestručnost. Nije dorastao obnašati tako odgovornu funkciju u ministarstvu«, drži Latin.

VLADIN URED ZA ZAKONODAVSTVO: Zakon nelogičan i nepismen

Da bi dokazali s koliko je propusta novi zakon trebao doći na saborske klupe predali su novinarima pisano mišljenje koje je Ured za zakonodavstvo Vlade poslao Ministarstvu poljoprivrede. U njemu doslovce piše: »Iz svega unaprijed izloženog proizlazi da je većina normi dvojbena. Katkad je formulacija takva da nije moguće dokučiti ni misao, a kamoli namjeru stručnog nositelja izrade predloženog zakona. Elementarne pretpostavke za pisanje zakona su poznavanje pravila logike u izražavanju pravnih propisa, pravila gramatike, stila izražavanja, osjećaja za pisanje pravne norme, itd. Kako je predloženi zakon pun logičkih nejasnoća, gramatičkih i jezičnih manjkavosti na koje je nesvrsishodno ukazivati u ovome mišljenju, ocijenili smo da zakonski tekst treba u cijelosti preurediti, jer je predloženi tekst nepodoban za bilo kakvu daljnju raspravu. Stoga se ovaj Ured u jedan dio odredaba nije niti upuštao, jer je to bilo nemoguće.«

Katavić: Ispravit ćemo grešku

U Pravilniku o posebnim staništima objavljenom u Narodnim novinama koordinate su krivo napisane, što smo dali ispraviti. Rezervat u Savudrijskoj vali postoji već godinama, ali ne do Rta Savudrije, već u mnogo manjem dijelu, kazao je pomoćnik ministra i ravnatelj Uprave ribarstva pri Ministarstvu poljoprivrede Ivan Katavić.

O omogućavanju strancima da osnuju tvrtke u Hrvatskoj kazao je da se ne mogu diskriminirati domaće pravne osobe samo zato što je ulagač stranac.

Tanja KOCIJANČIĆ