Vjesnik: 07. 02. 2005.

Kod zubara na račun države samo do dvanaeste godine?

Uvodi se participacija od pet do najviše deset posto, oslobađanje participacije ovisno o imovinskom, a ne platnom cenzusu, stimulacije za one koji čuvaju vlastito zdravlje.../ Izmjenama zakona o zdravstvenoj zaštiti - ponovo domovi zdravlja

ZAGREB - Participacija od pet do možda i deset posto, oslobađanje od participacije ovisno o imovinskom, a ne platnom cenzusu te orijentacija na generičke lijekove, samo su neke pojedinosti budućeg zakona o zdravstvenom osiguranju koji, iako još u povojima, izaziva veliku pozornost javnosti. O tome da je zdravstvenom osiguranju potreban potpuno novi zakon, govori se dulje vrijeme, a najavio ga je i ministar zdravstva Andrija Hebrang.

Neslužbeno doznajemo da se među prijedlozima spominje i mogućnost ograničenja stomatološke zdravstvene zaštite na račun države do samo 12. godine, što je drastično smanjenje sadašnjih prava, koja također nisu raskošna. Hoće li se prava na besplatnu zubnu zaštitu ograničiti na 12, 16 ili 21 godinu - kako je u Slovačkoj Češkoj, Poljskoj ili Sloveniji - ovisit će o procjeni stručnjaka, ali je jasno da više neće biti kao dosad.

Neven Ljubičić, pomoćnik ministra za medicinska pitanja i član Povjerenstva za izradu novog zakona, potvrđuje da će prava osiguranika biti smanjena, ali da je zakon tek u fazi izrade smjernica koje su na tragu zakonskih rješenja u novim članicama Europske unije.

Ljubičić napominje da zakon neće samostalno donijeti Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, nego će se ići na konsenzus svih političkih stranaka. Procedura će obuhvatiti i opsežnu javnu raspravu. Riječ je o trenutačno najosjetljivijoj i prioritetnoj problematici u državi, zbog čega će zakon ući u proceduru tek nakon političkog usuglašavanja. Napokon će se odrediti košarica zdravstvenih usluga na koje će osiguranici imati pravo iz osnovnog osiguranja, što je danas često prepreka u ostvarivanju prava pacijenata i uzrok »plavih kuverti«. Zakonom će se nagraditi i čuvanje vlastita zdravlja.

Za razliku od novog zakona o zdravstvenom osiguranju, mnogo brže u proceduru, već u svibnju, ići će prijedlog izmjena zakona o zdravstvenoj zaštiti koji, tvrde u Ministarstvu, čekaju poboljšanja.

U nacrtu je naznačen prijedlog sužavanja djelokruga trgovačkih društava u zdravstvu, odnosno davanje prednosti u financiranju državnim ustanovama. Predlaže se proširivanje obvezne obdukcije radi boljeg uvida i kontrole uzroka smrti, definiranje obaveza građana u zdravom življenju, odnosno životnih rizika kao što su pušenje, ovisnost o alkoholu ili pretjerana tjelesna težina.

Jedna od najvažnijih promjena tiče se domova zdravlja, te je predviđeno da svaki naseljeni otok s više od 10.000 stanovnika ima svoj dom zdravlja, a ostalim županijama koje po sadašnjem zakonu, osim Zagreba, mogu imati samo jedan dom, prepušta se da odlučuju ovisno o vlastitim potrebama hoće li zadržati sadašnje rješenje ili osnovati nekoliko domova.

Izmjene zakona regulirat će i novi status klinika u kojima će kao u nastavnim bazama raditi profesori najbližih medicinskih fakulteta. Cilj je spriječiti »kupovanje« profesora.

Biserka Lovrić