Novi list: 07. 02. 2005.

POLA STOLJEĆA BOJEVIH GAĐANJA NA VOJNOM VJEŽBALIŠTU KRAJ SLUNJA OZBILJNO UGROŽAVA OKOLIŠ I ZDRAVLJE LJUDI

Otrovi prijete sa slunjskog poligona

Bakra ima četiri puta više od dozvoljene razine, dvostruko je više arsena i kroma, povišena je razina kadmija. Sve to za autore studije rađene po narudžbi MORH-a nije zabrinjavajuće, pa preporučuju »proizvodnju zdrave hrane u okolici poligona«

KARLOVAC – Na strelištu je izmjereno bakra 247 miligrama po kilogramu, a maksimalno dozvoljena koncentracija je 60. Arsena je dozvoljeno 20 mg/kg, a u središnjem dijelu poligona, nađeno ga je 46 mg. Na kraškom vodopropusnom području ne bi ga smjelo ni biti. Čak i tamo gdje nema ljudske aktivnosti koncentracija arsena kreće se prema gornjoj granici. Krom prekoračuje maksimalne vrijednosti na više mjesta, na tenkovskom cilju najviše, više nego dvostruko od dozvoljenog. Koncentracije kadmija su vrlo velike na uništavalištu eksplozivnih sredstava. Ovo su samo neki od podataka iz integralne verzije Studije utjecaja na okoliš vojnog vježbališta »Eugen Kvaternik« kod Slunja koji govore da je mjestimično koncentracija teških metala na tlu zabrinjavajuća, s obzirom da se radi o visokopropusnom krškom tlu na kojem je zabranjena svaka djelatnost koja može dovesti do ugrožavanja podzemnih voda. U samom središtu poligona koji se proteže od Josipdola na sjeveru do Slunja na jugu u dužini od 28 kilometara i širine od 5 do 13 kilometara, nalazi se izvor rijeke Mrežnice, a u krugu od pet kilometara od granice poligona živi 11 tisuća ljudi.

Sve više malignih oboljenja

Nedavno je u Karlovcu predstavljena Studija utjecaja na okoliš vojnog vježbališta koju je po narudžbi MORH-a iz 2002. godine izradio Urbanistički institut Hrvatske. Na toj su prezentaciji predstavnici Urbanističkog instituta i HV-a situaciju na poligonu prikazali gotovo idiličnom, sažetak studije za javni uvid »ispolirali« i umanjili važnost zagađenja koja su vidljiva tek u javnosti neprikazanoj integralnoj verziji. Pukovnik Nikola Tominac na kraju je, da bi umirio prisutne predstavnike političkih struktura i ekoloških udruga, rekao kako neuređene septičke jame i promet oko poligona više zagađuju prirodu negoli bojeva djelovanja unutar njega. U zaključku studije ide se tako daleko da se predlaže pokretanje proizvodnje zdrave hrane uz rubove poligona, što su prisutni shvatili kao neslanu šalu. Naime, Željko Rendulić, gradski slunjski vijećnik koji je jednu sjednicu Gradskog vijeća prostajao u znak prosvjeda što se na dnevni red ne stavlja pitanje poligona, u kasnijem nam je razgovoru rekao da je u Slunju zadnjih godina bitno porastao broj mladih ljudi oboljelih od raka.

Slunjani ne žele vježbalište

– Na jednoj tribini objašnjeno nam je da je to zbog ratnog stresa. Pitam se kako to da u drugim mjestima koji su pretrpila rat te tendencije oboljevanja nema, kaže Željko Rendulić. On zaključuje kako je studija neozbiljna i napravljena je samo zato da bude pokriće vojsci da i dalje na poligonu radi što hoće daleko od očiju javnosti.

Ankica Paulić iz Ekološke udruge Ekos koja je i sama preboljela malignu bolest kaže da kod nje u Gornjem Nikšiću pored Slunja i vojnog poligona poboljevaju mačke i psi i druge domaće životinje.

– Neću tvrditi da je to isključivo zbog poligona, ali da ima utjecaja, sigurno ima. Želim, kao i većina Slunjana, da se poligon zatvori, kaže Ankica Paulić.

Iako je sažetak studije predstavljen kao vjerodostojan, čini se da je njegov jedini cilj bio da se nakratko umiri javnost. Vojni poligon koji sljedeće godine »slavi« pedeset godina upotrebe u vojne svrhe, ne bi smio biti u blizini jednog nacionalnog parka, a on u graniči s Plitvičkim jezerima.

Nakazne domaće životinje

– Recimo, veterinari su u ovom slučaju vrlo važni. Ako ovcama ispadaju zubi, ako se izleže krava bez roga, koza bez oka, onda evidentno nešto nije u redu, kaže nam Zlatko Cindrić, stručni suradnik za zaštitu okoliša u Karlovačkoj županiji. On kaže kako je najbolji primjer da eksplozije i njihova emisija u zrak mogu biti pogubni ekstremni slučaj eksplozije vojnog skladišta u Oštarijama nakon kojeg je veći broj mladih ljudi umro od zloćudnih bolesti.

Prema očitovanju županijskog ureda, izvori podataka u studiji su nekritički odabrani, neaktualizirani, neobuhvatni a time i nepotpuni. Zaključci iz studije su metodološki-sadržajno nedosljedni i kontradiktorni – u njoj se definiraju različiti termini kao zahvat u okoliš, emisije, štetna tvar – a ne opisuju se oni čija su svojstva za opasna za ljudsko zdravlje s dokazanim akutnim kroničnim učincima. Jer, kako nam kaže Zlatko Cindrić, količina teških metala možda jest takva da ovog trenutka neće bitno narušiti nečije zdravlje, ali kroz vrijeme akumulacijom u tijelu postaje itekako toksična. Zanimljivo je da na kraju na studiju nisu stavili svoj potpis ni svi članovi stručne komisije koja ju je odobrila, između ostalih ni predstavnik Ministarstva poljoprivrede, dr. Pernar s Agronomskog fakulteta, Ivo Afrić iz Ministarstva zdravstva.

Zaključci bez stručnjaka

Službeno očitovanje Zavoda za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Karlovačke županije na temu studije utjecaja na okoliš vojnog vježbališta i zaključaka koji se izvode na temelju dobivenih podataka je negativno. U njemu se između ostalog kaže da kod izrade studija uopće nisu konzultirani biolozi, ekolozi, medicinari, radiolozi, toksikolozi, nutricionisti, veterinari... ali se na popisu stručnjaka našao predstavnik Brodarskog instituta koji evidentno s vojnim poligonom nema nikakve veze.

Tihomir IVKA