Slobodna Dalmacija: 09. 02. 2005.

SKINUTA OZNAKA TAJNOSTI S PREKO 8 MILIJUNA DOKUMENATA O DRUGOM SVJETSKOM RATU AMERIČKE CENTRALNE OBAJVEŠTAJNE AGENCIJE

Nacistički zločinci regrutirani za agente CIA-e

WASHINGTON - Izvori iz CIA-e u Washingtonu otkrili su kako je agencija odlučila objaviti "značajnu količinu" dokumenata s informacijama o nacističkim ratnim zločincima koji su radili za račun američke špijunske organizacije za vrijeme hladnoga rata.

Kako će kasnije potvrditi i senator Mike DeWine, republikanac iz savezne republike Ohio, na taj je način okončana zategnuta situacija između CIA-e i parlamentarne skupine koja je tražila objavljivanje spomenutih dokumenata.

DeWine je bio na čelu skupine senatora koji su još 1998. godine potpisali posebni zakon s kojim se od američke vlade traži(lo) deklasificiranje svih dokumenata koji su se odnosili na nacističke ratne zločince. CIA je, međutim, uporno odbijala ponuditi informacije o aktivnostima koje su, za njen račun, bile odrađene "s nacističkim vezama".

Do sada, ipak, spomenuti je zakon doveo do objavljivanja više od osam milijuna stranica različitih dokumenata, uključujući i 1,25 milijuna dostavljenih od strane CIA-e. Ovi posljednji jasno su pokazali da je agencija, ili njen prethodnik — Ured za strateške usluge (Office of Strategic Services) — imala veze s osobama koje su kasnije bile optužene za ratne zločine.

Neki od dokumenata do sada pribavljenih od strane radne skupine američkih senatora pokazali su da je, između ostalog, CIA trenirala i regrutirala pet asistenata Adolpha Eichmanna; čovjeka poznatijeg kao kreatora plana za eksterminaciju Židova tokom Drugog svjetskog rata.

CIA je do sada, međutim, nudila samo "generalne konture" operacionalnih zadataka odrađenih od angažiranih ratnih zločinaca. Parlamentarna radna skupina, pak, inzistirala je na pravu da sazna "puno više" o detaljima poslova koje su nacistički protagonisti odradili za agenciju. Članove iste skupine tražili su objavljivanje dokumenata o svim SS časnicima koji su radili za CIA-u poslije drugog svjetskog sukoba.

Špijunska je agencija odolijevala svim pritiscima, uzvraćajući kako "je moguće" objaviti informacije samo o individualcima koji su i službeno bili osuđeni za počinjene ratne zločine. Iz Langleya je, usput, stalno dolazilo inzistiranje kako su obavještajne operacije nacističkih kriminalaca "izuzete od snage zakona" budući da spadaju među pravila koje dozvoljavaju CIA-i da "zaštiti svoje metode rata i svoje izvore".

Pismo, pak, koje je upravo odaslano na adresu parlamentarne istražne skupine, a koja se službeno zove "Nazi War Cimes and Japanese Imperial Government Records Interagency Working Group", mijenja taj kurs za čitavih 180 stupnjeva. U pismenu, Stanley Moskowitz, direktor CIA-e za kongresne odnose, kaže kako je agencija spremna ponuditi do sada neobjavljene dokumente, uključujući informacije o operacijama i o istočnonjemačkoj špijunaži.

Kako je već odavno poznato, mnogi bivši nacistički službenici i časnici bili su metom CIA-e, ponajprije da ponude ekspertizu o Sovjetskom Savezu za vrijeme hladnoga rata. DeWine je, stoga, inzistirao da je "važno da se zna što se događa kad naša vlada ima posla s kriminalcima, i kad koristi kriminalce za svoje vlastite interese"...

Miroslav COPIČ