Novi list: 11. 02. 2005.

U NEMOGUĆNOSTI PRONALAŽENJA 20 MILIJARDI KUNA, VLADA PREDLAŽE PENZIONERIMA DA SE ODREKNU DIJELA DUGA

Vlada umirovljenicima: Zaboravite povrat cijelog duga

Banski dvori nude umirovljenicima povrat osam milijardi kuna duga kroz sedam godina, ili 15 milijardi kroz 15 godina. Po predsjedniku HSU-a Vladimiru Jordanu ovakav prijedlog proizlazi iz Vladine čvrste odlučnosti da vrati dug. No, za njih je neprihvatljiv

ZAGREB – Vlada premijera Sanadera ponudila je Hrvatskoj stranci umirovljenika da zaboravi na dug države prema umirovljenicima u iznosu od 20 milijardi kuna, te da prihvati otplatu duga u iznosu od nešto više od osam milijardi kuna na rok od deset godina, ili oko 15 milijardi kuna na rok od 15 godina, saznajemo iz dobro informiranih izvora. Taj prijedlog, saznajemo, sa sobom umirovljenicima nosi i veći udio u vlasništvu najjačih poduzeća – Ine i HT-a.

Na posljednjem sastanku predstavnika Vlade i HSU-a umirovljenicima je ponuđen popis dionica i državne imovine u vrijednosti od oko osam milijardi kuna, što je za umirovljenike svojevrstan napredak, jer u studenome su im ponuđene dionice i imovina u vrijednosti od 4,5 milijardi kuna.

Dug nasljedan

Međutim, svjesna da budući umirovljenički fond ne može napuniti vrijednošću od 20 milijardi kuna, na koliko se procjenjuje dug prema umirovljenicima, Vlada je ponudila rješenje prema kojem bi se umirovljenici odrekli dijela duga. Prihvate li nešto više od osam milijardi kuna, država će taj iznos nastojati vratiti u roku od deset godina, a prihvate li ponuđenih petnaest milijardi – taj iznos vraćao bi se tempom od jedne milijarde kuna na godinu dana. Umirovljenicima rok od deset i petnaest godina nije najprihvatljiviji iz razloga što će dobar dio njih u tom razdoblju umrijeti. Može ih utješiti tek činjenica da je dug nasljedan; da bi se njime mogli okoristiti njihovi nasljednici.

O ponuđenim varijantama jučer se raspravljalo na sastanku u HSU, ali niti jedna ponuda još uvijek nije prihvaćena. O njoj će se, ustvrdio je predsjednik HSU-a Vladimir Jordan, još raspravljati.

– Istina je da je takav prijedlog stigao, ali o njemu se još uvijek nismo usuglasili. Načelno, taj dio za nas je neprihvatljiv, jer zalažemo se da se dug što prije vrati. Mi smo ranije dali svoj prijedlog, a taj je da se dug isplati u roku od sedam godina. Naime, umirovljenike gazi vrijeme i dug se mora riješiti u najbržem mogućem roku, ustvrdio je Jordan.

Predsjednik HSU-a zadovoljan je intenziviranjem pregovora o vraćanju duga, točnije o punjenju umirovljeničkog fonda, ali ipak još jednom upozorava da postoji zakonski rok (5. kolovoza ove godine) u kojem umirovljenički fond mora zaživjeti.

– Usuglasit ćemo svoje stavove o prijedlozima Vlade, te ćemo ih izložiti u četvrtak na zakazanom sastanku radne skupine za izradu Zakona o fondu, kaže Jordan, naglašavajući da se radi samo o prijedlozima te da HSU ništa neće odlučivati bez suradnje s umirovljeničkim udrugama i sindikatima.

Faza pregovora

Odgovarajući na pitanje o uzrocima ovakvog prijedloga Vlade, kojim se traži da se rok za otplatu duga produži te da se dug prema umirovljenicima ne isplati u cijelosti, Jordan odgovara da takav prijedlog proizlazi iz Vladine čvrste odlučnosti da vrati dug.

Predsjednik Matice umirovljenika Vladimir Lokmer, koji je jučer također prisustvovao raspravi o ponuđenim prijedlozima, nešto je otvoreniji za traženje kompromisa s Vladom nego Jordan.

– Prijedlog je zanimljiv, jer nosi sa sobom više do sedam posto dionica Ine i Telekoma, i to malo. Pomaci su nepobitni, ali sve je još u fazi pregovaranja, razmišljamo što je najpovoljnije, kaže Lokmer, te tvrdi da se ništa sa sigurnošću neće moći reći sve dok precizno ne bude izračunat dug prema umirovljenicima.

Čelni čovjek Matice umirovljenika podsjeća da umirovljenici ne bi imali koristi od Zakona o umirovljeničkom fondu ako taj zakon bude neprovediv te ističe da se mora naći rješenje koje će biti prihvatljivo umirovljenicima, ali i stanju u državnoj blagajni.

Ladislav TOMIČIĆ