Novi list: 22. 02. 2005.

UVEDENA OBVEZA SUDOVA DA IZVJEŠTAVAJU USTAVNI SUD O POSTUPANJU PO NJEGOVIM ODLUKAMA U SLUČAJEVIMA PREDUGIH POSTUPAKA

U Općinskom sudu u Zagrebu presudu čekaju sedamnaest godina

Tako dugim trajanjem postupka narušeno ustavom zajamčeno pravo na pravično suđenje u razumnom roku

ZAGREB – Ustavni sud i u ovoj je godini nastavio rješavati ustavne tužbe zbog dugotrajnosti sudskih postupka kao na »tekućoj vrpci«, a bitna novost, u odnosu na proteklih pet godina od kada je pitanje suđenja u razumnom roku u nadležnosti tog suda, što su sudovi obvezni obavještavati Ustavni sud jesu li izvršili ustavnosudsku obvezu.

Dosad se, naime, ni na jednom mjestu nije vodila evidencija o tome jesu li sudovi napokon u roku koji im je odredio Ustavni sud donijeli presude, u postupcima koji su predugo trajali i čime je narušeno pravo građana na pošteno suđenje. Od ukupno 2.217 ustavnih tužbi zbog postupanja u nerazumnom roku od 2000. godine riješeno je 1.121 od čega je prihvaćeno 377, a da Ustavni sud nije znao je li postupljeno po njihovoj odluci.

Povratne informacije

Predsjednik Ustavnog suda Petar Klarić rekao je da će uvođenjem te obveze Ustavni sud napokon dobiti povratnu informaciju o sudbini njihovih odluka, a ne samo na temelju ponovljenih ustavnih tužbi zbog postupanja sudova u nerazumnom roku u predmetima koje je Ustavni sud već jednom riješio. Napominje da je broj takvih ponovljenih slučajeva za sada vrlo mali. Ministarstvo financija vrlo je redovito izvještavalo o novčanim isplatama koje je dosudio Ustavni sud, a iz sudova nije bilo informacija, rekao je Klarić. Objasnio je da je iskorištena ustavna mogućnost da Ustavni sud odredi tijelo, ali i propiše način izvršavanja ustavnosudskih odluka. »Time će jačati osobna odgovornost predsjednika sudova, koji su nadležni za poslove sudske uprave, a osim davanja povratne informacije očekuje se i da će to doprinijeti bržem donošenju odluka u roku koji je zadao Ustavi sud«, rekao je Klarić.

Naknade štete

Nepoštenim suđenjem Ustavni sud smatra primjerice parnicu pred Općinskim sudom u Zagrebu zbog utvrđivanja bračne i posebne imovine u kojoj prvostupanjska presuda nije donesena duže od 17 godina. Tako dugim trajanjem postupka, koji nije složen, narušeno je ustavom zajamčeno pravo na pravično suđenje u razumnom roku, pa je sudu naređeno da prvostupanjsku presudu donese u najkraćem roku, ali ne dužem od šest mjeseci, a oštećenoj bivšoj bračnoj družici dosuđena je novčana naknada od 7.900 kuna.

Zagrebački Općinski sud mora najduže za šest mjeseci dovršiti i postupak za naknadu štete u kojem su tuženi Večernji list, zbog objave, a MUP, zbog davanja na raspolaganje podataka i fotografija vezanih uz kaznena djela podnositelja ustavne tužbe iz razdoblja u kojem je bio malodoban. Postupak je zapeo nakon što je viši sud 1996. ukinuo presudu koja je bila djelomično u korist tužitelja, a na koju su se žalile obje strane. Ustavni sud traži da se postupak dovrši u roku od šest mjeseci, a podnositelju ustavne tužbe dosuđena je naknada od 6.500 kuna.

G. GRBIĆ