Vjesnik: 26. 03. 2005.

POA dobila dva stana na korištenje

ZAGREB - Poglavarstvo grada Zagreba odlučilo je dati na korištenje dva gradska stana Protuobavještajnoj agenciji (POA). Jedan je stan peterosobni, a jedan dvosobni, a njihova je ukupna površina 207 četvornih metara.

»Stanove ćemo koristiti u službene svrhe. Peterosobni stan ćemo pregraditi, kako bi dobili dva manja. Tako ćemo moći zbrinuti tri naša djelatnika sa obiteljima«, rekao je Tomislav Karamarko, ravnatelj Protuobavještajne agencije. Karamarko je dodao kako i POA ima velike probleme sa stambenim zbrinjavanjem svojih djelatnika, pa im je pomoć zagrebačkog Poglavarstva dobro došla.

Pročelnik za upravljanje imovinom u zagrebačkom Poglavarstvu, Željko Uhlir, kazao je u četvrtak kako je POA tražila tri stana. Osim POA-e, Poglavarstvo je u četvrtak jedan stan od 72 četvorna metra dodijelilo Ministarstvu unutarnjih poslova.

Stanovi u vlasništvu Zagreba daju se u najam temeljem liste prvenstva, ali i izvan te liste. Gradski stanovi mogu se dodijeliti na korištenje i znanstvenim, kulturnim i javnim djelatnicima, te drugim osobama značajnim za Zagreb ili Hrvatsku. Preduvjet je da takve osobe nemaju riješeno stambeno pitanje, a stan im se može dati u najam na određeno vrijeme, najduže na tri godine. Najamnina za stan može biti tzv. zaštićena ili slobodno ugovorena. Zaštićena ne može biti niža od iznosa potrebnog za podmirenje održavanja zgrade, a slobodna ne može biti manja od dvostrukog mjesečnog iznosa zajedničke pričuve u zgradi u kojoj se nalazi gradski stan.

Renato Ivanuš