Vjesnik: 20. 06. 2005.

»Uništeni« sudski spis neočekivano pronađen

Sudac i vršitelj dužnosti predsjednika Općinskog suda u Zagrebu g. Zdravko Majerović piše (»Sudski spis o suđenju Paragi nije uništen«, Vjesnik, Pisma, 17. lipnja) da bih ja po zdravoj logici trebao znati da pred Općinskim sudom u Zagrebu vodim parnični postupak za naknadu štete protiv Republike Hrvatske broj Pn-1581/86 i da je u taj spis priklopljen kazneni spis broj Ko-3448/86 za koji sam ja tvrdio da je uništen. Nisam, međutim, ja ustvrdio da je taj spis uništen već je to utvrđeno na raspravnom zapisniku od 12. studenoga 2004. U tom sudskom predmetu, koji je ušao u dvadesetu godinu trajanja bez prvostupanjske odluke, nakon višegodišnjih zahtjeva raspravnih sudaca da se tom spisu priklopi i kazneni spis, sud je utvrdio sljedeće: »Utvrđuje se da spisu prileži službena bilješka kaznenog kancela od 08. 11. 2004. g. u kojoj stoji da je kazneni spis Ko 3448/86 škartiran po popisu, te se stoga ne može priklopiti.« Sporni spis upravo je »pronađen« zahvaljujući Vjesniku, nakon što je objavio moj članak »Bio bi to veliki pravni skandal« (Stajališta, 13. lipnja). Ne smatram također nimalo pogrešnim da spis koji sadrži dokumente o mučenjima i zlostavljanjima na Golom otoku ima trajno i povijesno značenje a sud ga je dužan trajno čuvati, ne prema mojoj želji, kao što zaključuje sudac Majerović, već u skladu sa Sudskim poslovnikom (članak 256. iz 21. glave), koji izrijekom propisuje da se od spisa kojima su istekli rokovi čuvanja zadržavaju u sudskom arhivu i čuvaju do predaje nadležnom arhivu »spisi koji su zbog svojeg sadržaja i zbog osoba na koje se odnose od povijesnog, naučnog ili političkog značaja, kao i spisi sudske uprave koji su značajni za opću ili mjesnu povijest«.

Dobroslav Paraga, predsjednik HSP-a 1861