Večernji list: 02. 07. 2005.

HRVATSKA - EU Oko 60 % građana ne vjeruje da će pregovori s EU početi ove godine

Britansko predsjedanje pojačalo skepsu Hrvata

Autor: DEANA KNEŽEVIĆ

Većina hrvatskih građana ne vjeruje da će za britanskog predsjedanja Europskom unijom Hrvatska ostvariti pomak prema Bruxellesu. Prema anketi koju je Večernji list telefonski proveo 29. i 30. lipnja na uzorku od 900 ispitanika iz cijele Hrvatske, oko 59 posto građana uvjereno je da za vrijeme britanskog predsjedanja Hrvatska neće početi pregovore o pristupu EU. Samo 17 posto sudionika Večernjakove ankete vjeruje da će pregovori ipak početi tijekom idućeg polugodišta, a gotovo četvrtina ispitanika ne može se o tome izjasniti.

Odbijanje Ustava EU

Iza takvog je stava većine očito sumnja prema Britancima koji su se u ožujku oštro opirali tome da počnu pregovori s Hrvatskom smatra politički analitičar Damir Grubiša. Na hrvatske perspektive za britanskog predsjedanja s nevjericom se gleda i zbog toga jer su Britanci bili izrazito europskeptičnih pogleda, te su vrlo olako prihvatili odbijanje Ustava EU u Francuskoj i Nizozemskoj. Na temelju toga su građani također mogli zaključiti da nam s Britancima neće ići dobro dodaje Grubiša, koji je istodobno međutim uvjeren da treba uzeti u obzir još jedan važan element. Svaka zemlja, naime, za svojega predsjedanja Unijom nastoji ostvariti vidljiv rezultat, jer to je na neki način i stvar prestiža. Ne bude li Velika Britanija uspješna u tome da Uniju za svojeg predsjedanja unaprijedi u smislu produbljenja, odnosno jačanja institucionalnih odnosa, orijentirat će se na njezino proširenje. Britanci su promotori ulaska Turske u Europsku uniju, na temelju čega se može pretpostaviti da će za svojega predsjedanja nastojati započeti pregovore i s Ankarom i sa Zagrebom.

Manja podrška

Večernjakovo istraživanje pokazuje i nastavak trenda smanjenja podrške hrvatskom ulasku u EU. Trenutačno bi Hrvatsku u Uniji podržalo samo oko 40 posto građana, dok je 47 posto anketiranih protiv integracije u EU. Sve do travnja ove godine većinu su imali oni građani koji podržavaju ulazak Hrvatske u EU. Analitičari smatraju da je do daljnjeg opadanja podrške došlo zbog krize u odnosima unutar EU.