Novi list: 09. 07. 2005.

ODBOR ZA PRAVOSUĐE

Odgođen izbor DSV-a

ZAGREB – Saborski Odbor za pravosuđe jučer je odgodio odlučivanje o prijedlogu o izboru članova Državnog sudbenog vijeća (DSV) za idući tjedan, kako bi se do tada razjasnilo bira li se 10 ili svih 11 članova tog tijela. Naime, član DSV-a bira se na mandat od četiri godine. Desetorici članova mandat je istekao 6. srpnja, dok još nije istekao mandat Milanu Gudelju, sadašnjem predsjedniku DVS-a jer je na tu dužnost izabran kasnije, nakon što je dotadašnjem članu sucu Stanku Hautzu prestao mandat zbog umirovljenja po sili zakona. Postupak kandidiranja proveden je za 11 članova DSV-a. Kako bi se izbjeglo vraćanje izbora članova DSV-a na početak i ponovno isticanje kandidata za samo 10 članova, kao mogući izlaz spomenuta je ostavka Milana Gudelja na članstvo u DSV-u.

G. Gr.