Vjesnik: 15. 07. 2005.

Još jedna iskaznica za odlazak liječniku

ZAGREB – Čini se da mnogima nije jasno što je participacija u zdravstvu, a što administrativna pristojba ili taksa netom izglasana u Saboru. Participacije vrijede kao i do sada, a oslobođeni su je i dalje djeca do 18 godina, invalidi, branitelji, socijalni slučajevi do određene granice itd. Ne plaćaju je izravno ni građani koji imaju dopunsko zdravstveno osiguranje, ali to ih ne oslobađa novoizglasane takse. U sjeni spoznaje da je uveden još jedan namet, iako vlasti odbacuju takvu formulaciju, ostao je i članak izmjena po kojem Vlada u roku 60 dana odlučuje hoće li, kako se predlaže, recept i uputnica biti 10 kuna, a sanitetski prijevoz pet. Po svoj prilici to bi tako moglo biti, a Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) u međuvremenu mora osmisliti kako će osiguranici dokazivati da su oslobođeni takse ili da su već platili 30 kuna koliko najviše moraju platiti u jednome mjesecu.

Oslobođeni, djeca do 18 godina, osobe s 80 i više posto oštećenja, vjerojatno će dobiti iskaznicu sličnu onoj koja potvrđuje oslobađanje od plaćanja participacije, doznajemo od pomoćnice direktora HZZO-a Vesne Dulibić. Dokazivanje onih 30 kuna bit će nešto složenije, ali traži se način koji će što je moguće manje opterećivati bolesnike.

Načelno, novac od pristojbi pripada HZZO-u, ali on neće putovati iz bolnica i ambulanti u tu ustanovu, već će se, fakture za obavljene usluge i izdane lijekove umanjivati za iznos takse. [Biserka Lovrić]