Slobodna Dalmacija: 25. 07. 2005.

NAJAVE MINISTARSTVO PRAVOSUĐA IZIŠLO S POPISOM NOVINA KOJE NAMJERAVA UVESTI

Sudska pismena će stizati e-mailom

ZAGREB - Ministarstvo pravosuđa izišlo je u javnost s pregledom mjera koje su poduzete u razdoblju od 1. siječnja 2004. do 1. lipnja 2005. godine na povećanju učinkovitosti hrvatskoga pravosuđa.

Ono čime je Ministarstvo bilo zaokupljeno najviše u prvom polugodištu ove godine jest izrada Strategije reforme pravosuđa o kojoj će Vlada i Sabor raspravljati već u rujnu.

Otvorene su digitalne zemljišne knjige i započet je projekt Jedinstvenog informacijskoga sustava upravljanja sudskim spisima.

Donesen je Ovršni zakon, a provodi se sustavna antikorupcijska i kaznena politika.

No zakoni koje je Ministarstvo tek pripremilo, poput izmjena Stečajnog zakona i nacrta prijedloga zakona o izvanparničnom postupku, tek bi trebali pospješiti tu reformu.

Prema izmjenama Stečajnog zakona, svi vjerovnici bi se izjednačili u pravima.

Ta novina neće utjecati na položaj radnika, koji će i nadalje ostati u povlaštenom položaju kada se vjerovnici budu namirivali iz stečajne mase.

Iz zakona će se otkloniti neprimjenjive odredbe te će se propisati obveza polaganja stručnog ispita za stečajnog upravitelja.

Pripremljen je i Zakon o parničnom postupku. On bi ubuduće sudovima omogućio slanje sudskih pismena elektroničkim putem. A doradom žalbenoga postupka, na način da se izbjegne višekratno kolanje spisa s višeg na niži sud i obrnuto, skratilo bi se trajanje parnica.

Uvodi se mogućnost da se sudski spor riješi alternativnim načinom (mirenjem).

Ministarstvo je u fazi priprema za donošenje zakona o izvanparničnom postupku. RH nema takav zakon, već su u primjeni pravna pravila u vanparničnom postupku iz 1934. godine.

Konačno je izrađen nacrt prijedloga zakona o spomenicima, kojim se utvrđuje uvjete i postupak za postavljanje spomenika, čuvanje, zaštita i održavanje spomenika, ali i premještanje i uklanjanje spomenika te pojam vlasništva nad spomenicima kao i njihovo financiranje.

Što se tiče druge faze izmjena Kaznenoga zakona, ide se na povećanje represije kroz povećanje zakonskoga minimuma kazni i reduciranje ublažavanja kazni.

Povećavaju se i rokovi zastare, ali i povećanje kazni za 90 kaznenih djela. Izmjena će biti, najavljuju u Ministarstvu, i kod instituta oduzimanja imovine stečene kaznenim djelom.

Mijenjat će se djela gospodarskoga kriminala i korupcije.

A. MALENICA