Večernji list: 29. 07. 2005.

Sukob interesa Bivši sisački župan Đuro Brodarac mjesečno je, različitim naknadama, ubirao neto 28 tisuća kuna

Brodarac mora Županiji vratiti 600.000 kuna

Autor: Željko GRGURINOVIĆ

Ukupna primanja bivšeg sisačko-moslavačkog župana koji je na toj dužnosti proveo 13 godina, bila su oko 28 tisuća kuna mjesečno. Bio je najplaćeniji župan u Hrvatskoj, a do tolikog iznosa došao je tako što si je na osnovnu neto oplaću od oko 15 tisuća kuna dodao naknadu za rad u Poglavarstvu kojemu je bio na čelu, te rad u Županijskoj skupštini.

Na temelju tih dodataka i plaće došao je do famoznih neto 28 tisuća kuna, ne računajući druge izvore prihoda poput naknada u odborima, upravnim i drugim vijećima i savjetima kojima je bio član. Kako je jučer istaknuto na sjednici Poglavarstva županije, takva konstrukcija plaće župana i drugih dužnosnika nije bila protuzakonita do kolovoza prošle godine. Međutim, tada je stupio na snagu Zakon o sprečavanju sukoba interesa, prema kojemu primanja dužnosnika može biti isključivo plaća.

Otad do smjene vlasti, polovicom lipnja, Bodarcu i njegovim zamjenicima, te predsjedniku Županijske skupštine bilo je protuzakonito isplaćeno gotovo 600 tisuća kuna koje će nova vlast tražiti da se vrate u proračun. Kako je izvijestila Marina Lovrić, nova županica, zamjenici župana u prošlom mandatu zarađivali su 23 tisuće kuna neto, a solidne dodatke imao je i predsjednik Skupštine županije, koji je na osnovicu od dvije tisuće kuna naknade za rad u Skupštini dobivao naknadu i za rad u Poglavarstvu, te sve zajedno s dodacima ostvario mjesečne prihode u županiji od oko 10 tisuća kuna.

Pokušali smo jučer kontaktirati s bivšim županom Đurom Brodarcem, koji je nakon odlaska s dužnosti župana postao profesionalni predsjednik Savjeta Hrvatskog centra za razminiranje i savjetnik premijera Sanadera za razminiranje, ali glas iz telefonske sekretarice javljao je da se njegov broj mobitela ne koristi.