Vjesnik: 03. 11. 2005.

Za korupciju i do osam godina zatvora

Nacionalni program usredotočen je na osposobljavanje institucija za borbu protiv korupcije, rekla je Škare-Ožbolt dodajući da suzbijanje korupcije treba biti kontinuirano, a ne kampanjsko

ZAGREB - Prihvaćanjem ovog programa iskazat će se odlučnost Vlade da do kraja ovog mandata korupciju svede na razinu na kojoj ona neće biti zapreka gospodarskom razvoju i demokraciji, kako građani korupciju ne bi doživljavali kao presudnu smetnju za ostvarenje svojih prava, naglasila je Vesna Škare-Ožbolt, ministrica pravosuđa, u srijedu na predstavljanju prijedloga Nacionalnog programa suzbijanja korupcije od 2006. do 2008. Predviđa se da će Nacionalni program biti usvojen u Hrvatskom saboru do kraja ove godine, a ministrica je izrazila očekivanje da će ga podržati sve parlamentarne stranke.

»Vjerujem da u parlamentu nema političke stranke koja neće podržati ovakav jasan program mjera«, rekla je ministrica dodajući da će glavni oslonac u provođenju mjera biti građani koji su pogođeni korupcijom.

U izradi Nacionalnog programa sudjelovali su predstavnici Vrhovnog suda, Državnog odvjetništva, Uskoka, više ministarstava, Pravnog fakulteta, SSSH, Hrvatske udruge poslodavaca, Transparency Internationala.

Program sadrži niz konkretnih mjera za suzbijanje korupcije te jasne rokove za provedbu, rekla je Škare-Ožbolt podsjetivši da je zadnji antikoruptivni program donesen 2002., ali on nije proveden. U njemu je naglasak bio na političkoj volji za smanjenje korupcije, dok je

Škare-Ožbolt je istaknula da vlasti ozbiljno shvaćaju istraživanja javnog mnijenja gdje se građani u visokom postotku izjašnjavaju o postojanju korupcije. Prioritet je borba protiv korupcije u sudstvu, zdravstvu, lokalnoj samoupravi i političkim strankama. Primjerice, u programu se navodi da se sudstvo, kao i zdravstvo, mora suočiti sa sumnjama u korumpiranost, pa su potrebni pozitivni pomaci u najkraćem roku.

Kao primjer antikoruptivnih mjera ministrica je spomenula sređivanje stanja u gruntovnicama, jer je sada nestala potreba da građani nešto rješavaju podmićivanjem. Primjenu antikoruptivnog programa nadzirat će Nacionalno vijeće za suzbijanje korupcije, u kojem će biti saborski zastupnici, predstavnici poslodavaca, sindikata i nevladinih organizacija koje se bave korupcijom, neovisni stručnjaci i predstavnici medija.

Nacionalni program sadrži 82 mjere. Josip Kregar, šef radne skupine za izradu Nacionalnog programa, rekao je da će u njegovu provođenju sigurno biti otpora, no izrazio je uvjerenje da će ga podržati sve ozbiljne političke snage u državi.

»Hrvatsko zakonodavstvo prilagođeno je borbi protiv korupcije, a pooštrena je i kaznena represija, pa će se za djelo primanja i davanja mita, umjesto od šest mjeseci do pet godina, sada moći izreći kazna zatvora od godine do osam godina. No, treba napraviti pomake u provedbi antikoruptivnih zakona«, naglasio Željko Horvatić, predsjednik radne skupine za izmjene Kaznenog zakona. Horvatić smatra da treba provesti nadzor kaznenih postupaka koji se vode zbog korupcije. Suzbijanje korupcije bit će i važan segment screeninga u pregovorima s EU-om.

Biljana Bašić