Feral Tribune: 10. 11. 2005.

NOVE ĐAPIĆEVE OBMANE

Potpuno netočno, jednostrano i neutemeljeno pojedini hrvatski mediji prikazuju ovih dana ulogu Ante Đapića u tobožnjem umivanju HSP-a od crnokošuljaštva, ustašonostalgije i fašizma, da bi po zadatku struktura vlasti bio podoban za eventualnu buduću vladajuću koaliciju.

Povodom najavljenog posjeta gradu Ariel u Izraelu, gdje je pozvan u svojstvu osječkog gradonačelnika a nikako u svojstvu predsjednika HSP-a, Đapić se ne treba uopće ispričavati za bilo što u ime Hrvatske stranke prava, već samo u svoje ime i svojih sljedbenika jer su fašizacijom, otimanjem HSP-a i podvođenjem te stranke u satelitski odnos prema svakoj vladajućoj garnituri, napravili sebi golemu korist a HSP-u i njegovom legitimnom vodstvu nesagledivu štetu i sramotu, jednako kao i ugledu RH u međunarodnim odnosima (pred samo dvije godine bio je glavni govornik na proslavi Dana NDH 10. travnja 1941. u Chicagu).

Zbog elementarnog poštivanja golih i nespornih činjenica hrvatsku javnost podsjećam, da sam upravo ja kao predsjednik Hrvatske stranke prava bio primljen još prije 12 godina u američki Yad Vashem, prigodom otvaranja Muzeja holokausta u Washingtonu u travnju 1993. gdje sam usmeno i pismeno izrazio osudu i žaljenje zbog Holokausta počinjenog nad hrvatskim Židovima u NDH.

Upravo sam ja a ne Đapić bio primljen u posjet kao predsjednik HSP-a u najveću Međunarodnu organizaciju B'nai B'rith 1990., 1993. godine i kasnije, gdje sam u razgovoru sa visokim dužnosnicima te najuglednije i najstarije židovske organizacije u svijetu, objasnio zašto je tadašnja vladajuća garnitura pokušala na sve načine ocrniti mene putem Đapića i njegovog crnokošuljaštva pred najširom međunarodnom zajednicom, što je bilo ne samo uvaženo, već je predsjednik odbora za međunarodne odnose, ugledni američki odvjetnik i dugogodišnji zamjenik saveznog državnog tužitelja SAD-a u Reaganovoj, Bushovoj i Clintonovoj administraciji, dr. Joseph Morris, osobno došao u Zagreb da ispita te optužbe i nakon sedmodnevnog boravka, u svojem objelodanjenom izvješću zaključio, da sam ja istinski demokrat i zagovornik svih ljudskih prava i sloboda i da je režim putem Ante Đapića pokušao u SAD-u i svijetu od mene napraviti crno strašilo, te da je HDZ u boljševičkoj maniri preoteo HSP, koji sam ja utemeljio i stvorio, i predao ga na upravljanje svojem ubačenom čovjeku A. Đapiću.

Dakle, Đapićev posjet gradu Arielu i Yad Vashemu, ako uopće do njega i dođe, kao i njegova neiskrena i politički oportuna namjera da se ispriča u ime HSP-a (može se u svoje ime ali to mu neće puno pomoći, jer se istina o njegovoj ulozi dobro zna i u Washingtonu i u Jeruzalemu) zakasnila je punih 12 dvanaest godina, barem kada je u pitanju Hrvatska stranka prava i njezino tadašnje jedino legitimno vodstvo sa mnom na čelu.

Upravo je zbog Đapićevog napadno glumljenog crnokošuljaštva i neoustaštva i pokušaja puča u HSP-u i došlo do njegovog isključenja iz redova HSP-a u ljeto 1993. godine, jer je on sve onda i danas radio po zadatku i kao satelit vladajućeg HDZ-a, sa svim štetnim i nepopravljivim posljedicama sve do danas.

Hrvatska i ina javnost upravo je na stranicama Feral Tribune mogla saznati o sluganskoj, ulizivačkoj i podloj Đapićevoj prirodi koja je došla do punog izražaja u stenogramu njegovog tajnog sastanka kod Tuđmana, na kojem je izjavio 1996. godine "Predsjedniče, dopustite da budem Vaš trojanski konj za razbijanje opozicije", zatim u krivotvorenju magisterija Pravnog fakulteta u Splitu 1999. godine, do nasilnog preotimanja parlamentarne Hrvatske stranke prava i njezine cjelokupne imovine 1993 godine.

Dobroslav Paraga, predsjednik HSP 1861