Vjesnik: 16. 11. 2005.

Proračun u 2006. godini 98,8 milijardi kuna

Šuker: Proračun je socijalan i razvojan / Očekivani deficit bit će 3,3 posto, a ne 3,5 kako je dosad najavljivano

ZAGREB - Vlada je u utorak poslijepodne prihvatila prijedlog proračuna za 2006. i uputila ga u saborsku proceduru. Proračun za 2006. bit će 8,7 posto veći od proračuna za 2005. i iznosit će 98,825 milijardi kuna, s tim da u te rashode prvi put ulaze i rashodi Hrvatskih cesta i Hrvatskih autocesta.

Do rasta proračuna, u odnosu na najavu da će biti 95,9 milijardi kuna, došlo je zbog uključenja 2,9 milijardi kuna od naknada za ceste koje će kroz proračun ići Hrvatskim autocestama (HAC) i Hrvatskim cestama (HC), kao i prihodi od igara na sreću od 119 milijuna kuna i sl. Dodaju li se i rashodi HAC-a i HC-a i ostalih izvanproračunskih fondova, ukupni se rashodi konsolidirane središnje države penju na 105,9 milijardi kuna.

U Vladi zadovoljno ističu kako je proračun za iduću godinu socijalan i razvojan, te odražava uravnoteženu politiku Vlade. »To je ambiciozan proračun s ambicioznim ciljevima«, istaknuo je premijer Sanader posebno zadovoljan planiranim smanjenjem deficita na 3,3 posto, što znači da će u idućoj godini deficit biti čak za tri posto manji nego prije tri godine. Deficit samog proračuna iznosi dva posto, jedan posto deficita odnosi se na ceste, a 0,3 posto na lokalnu samoupravu. Prema riječima ministra Šukera, u 2006. ne bi trebalo biti daljnjih zaduživanja, a deficit središnje države trebao bi se financirati iz privatizacije, u prvom redu Ine i HT-a, i to u prvoj polovici godine.

Glavni je cilj proračuna postizanje potpune operativnosti jedinstvenog računa Državne riznice za sva resorna ministarstva., te, već spomenuto, uključivanje računa HAC-a i HC-a, jačanje porezne administracije kako bi se suzbila siva ekonomija i provođenje projekata koje podupiru EU-ovi fondovi.

Očekuje se povećanje stope rasta BDP-a s 3,9 u 2005. na 4,0 u 2006., a predviđena inflacija trebala bi iznositi 3,2 posto u skladu s kretanjima cijena nafte na svjetskom tržištu. Ukupni godišnji rast prihoda predviđen je na razini od 6,4 posto (izuzme li se uključivanje HAC-a i HC-a). Predviđa se i rast poreznih prihoda od 5,9 posto, rast socijalnih doprinosa od 6,8 posto na temelju rasta broja zaposlenih i bruto plaća.

Najznačajniji rast očekuje se iz prihoda EU-ovih fondova u iznosu od 547,5 milijuna kuna, no iz istog će razloga porasti i rashodi koji su potrebni za jačanje administrativnog kapaciteta, kako bi se fondovi EU-ove pomoći mogli iskoristiti. Ministar je pojasnio da nije riječ o klasičnim materijalnim poslovima nego izdacima za streukturalne promjene.

Najveće povećanje proračunskih sredstava, čak sedam posto, iduće godine dobit će Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, pa ministar Dragan Primorac najavljuje brojne investicije u obrazovnom sustavu.

Kapitalna ulaganja u 2006. očekuju i Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, a ministar Neven Ljubičić ističe kako je ključna zadaća njegova resora podizanje kvalitete i dostupnosti zdravstvene usluge. Osim toga, 150 milijuna kuna planira se uložiti u nabavu skupih lijekova čime će se smanjiti liste čekanja, t se planira velika akcija ranog otkrivanja raka dojke. Ministrica zaštite okoliša Marina Matulović Dropulić zadovoljna je povećanjem sredstava te najavljuje nova zapošljavanja, programe i sanaciju odlagališta otpada. Ministar prometa i turizma Božidar Kalmeta proračunska će sredstva, među ostalim, usmjeriti na subvencioniranje kredita za izgradnju obiteljskih hotela, te cestogradnju u koju će se u iduće četiri godine uložiti 32,5 milijarde kuna.

Sredstva za mirovine u 2006. trebala bi se povećati za oko milijardu i pol, a naknade građanima i kućanstvima u proračunu za 2006. povećane su za 2,229 milijardi kuna.

Tomislav Grdić, Marija Pulić, Branka Valentić