Vjesnik: 21. 11. 2005.

Ujedinjenje - spas za male stranke

HSP predlaže da svaka stranka mora imati najmanje 10.000 članova. Tako bi moglo opstati tek manje od deset stranaka, a iz Registra političkih stranaka brisale bi se stranke koje imaju stotinjak ili čak manje od sto članova

Prihvati li Sabor HSP-ov prijedlog da svaka stranka mora imati najmanje 10.000 članova, na hrvatskoj političkoj sceni moglo bi opstati tek manje od deset stranaka koje ispunjavaju taj uvjet. Istodobno, iz Registra političkih stranaka brisale bi se stranke koje imaju stotinjak ili čak manje od sto članova. Primjerice, Srednjoeuropska akcija koja ima samo 93 člana, ili Stranka potrošača, Stranka ekološki svjesnih građana, Stranka pravične demokracije, Slobodarska stranka Hrvatske i Demokratska akcija naroda Hrvatske.

U Registru stranaka upisane su ukupno 102 stranke, a većina njih nikad nije uspjela ući u Sabor. Regionalnog usmjerenja je 27 stranaka, po pet je pravaških, seljačkih i umirovljeničkih, šest manjinskih, četiri demokršćanske i sedam zelenih. Hrvatska ima i Demokratsku stranku žena, Hrvatsku europsku stranku i stranku s imenom njezina vođe - Bebić Vladimir - Treći hrvatski blok.

Većina čelnika malih stranaka ne podržava odredbu o donjem limitu od 10.000 članova. Predsjednik HSP-a 1861. Dobroslav Paraga najavljuje da će, prođe li HSP-ov prijedlog, od Ustavnog suda zatražiti njegovo poništenje.

»Zakon bi se mogao odnositi na nove stranke, no ne može ga se provoditi retroaktivno i ukidati stečena prava stranaka. Problem je u tome što su upravo velike stranke stvarale male da bi stvorile konfuziju na izborima«, kaže Paraga.

Drago Mintas, predsjednik Domovinske građanske stranke, koja se zalaže za uspostavu »Kraljevine Hrvatske« smatra da demokraciju čine mali, a ne veliki, dok Radovan Smokvina, čelnik Alijanse za pravnu državu, kaže da njegovoj stranci i nije cilj imati brojno članstvo nego - zaživljavanje pravne države.

Suprotno mišljenje ima potpredsjednik SRP-a Franjo Golenko koji podržava pravaški prijedlog s obrazloženjem - da treba uvesti reda na političkoj sceni.

»Već radimo na udruživanju 11 stranaka ljevice i uspije li projekt, nova stranka imala bi oko 30.000 članova«, kaže Golenko.

Nakon što je Libra pristupila HNS-u, uskoro bi trebalo doći do ujedinjenja HSLS-a i LS-a, a i HKDU bi se trebao spojiti s HDZ-om. Današnji HSS je 1991. nastao spajanjem nekoliko radićevskih grupacija, a i SDP je imao koristi od spajanja sa Socijaldemokratskom strankom Hrvatske 1994.

Slijede li čelnici malih stranaka takve primjere, mogli bi realnije očekivati uspjeh kod birača i imati više šansi za ostvarenje vlastitih ambicija.

Marijan Lipovac