Vjesnik: 25. 11. 2005.

Demokratski nadzor vlasti

DUBRAVKO GRAKALIĆ

Hrvatski će mediji i javnost uskoro biti bogatiji za još jedan televizijski servis. Uz nacionalne televizijske mreže i lokalne postaje, postojat će poseban parlamentarni televizijski kanal čija će zadaća biti upoznavanje građana s radom zastupnika na Markovu trgu.

Ideja o pokretanju saborske televizije postoji nekoliko godina, no počet će se ostvarivati u 2006., tijekom koje će se za nabavu opreme i opremanje prostora potrošiti 1,4 milijuna kuna iz državnog proračuna. Istovjetni su troškovi predviđeni i u 2007. i 2008. godini, što znači da je Vlada odlučila napraviti profesionalni javni televizijski servis koji će pratiti i prezentirati sve važnije aktivnosti u Saboru.

Prema prijedlogu koji je došao na zastupničke klupe ta će televizija snimati sva zasjedanja sabora i saborskih odbora, aktivnosti predsjednika i potpredsjednika, te inozemna putovanja i međunarodne susrete sabornika. Prijenosi i(li) snimke iz parlamenta moći će se gledati preko Interneta, ali i stavljati u saborsku arhivu. Predviđeno je da se snimke mogu ustupati i nacionalnoj, javnoj televiziji, ali i komercijalnim postajama koje će ih koristiti u informativnim emisijama.

Osnivanje saborske televizije važan je korak u informiranju javnosti o radu najvišeg zakonodavnog tijela. Takvi posebni televizijski servisi postoje u gotovo svim europskim zemljama, posebno članicama Europske unije, i služe, među ostalim, demokratskom nadzoru građana nad vlašću. Hrvatska saborska televizija, prema zamislima koje smo čuli, nalikuje slovenskom projektu TV Državnog zbora, koji je dostupan preko Interneta, a surađuje i s drugim televizijskim kućama.

Parlamentarna televizija, kad počne sa svojim uslugama, prezentirat će rad Sabora na najiscrpniji mogući način.