PRIOPĆENJE

Okrugli stol «Zakon o pravu na pristup informacijama», održan jučer, 28.11.2005. u Novinarskom domu u organizaciji udruge Transparecy International Hrvatska, supresjedavajući Antun Palarić, državni tajnik, Središnji državni ured za upravu

Suprotno navodima državnog tajnika Palarića, naše iskustvo s tijelima državne vlasti kod pribavljanja informacija prema Zakonu o pravu na pristup informacijama je nezadovoljavajuće. U prilogu Vam dostavljamo Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu od 27.10.2005, potpisano od državnog tajnika Antuna Palarića u kojem se odbija pristup informacijama. Navedeni razlozi su neistiniti jer Ured raspolaže traženim informacijama. Naime, tražena informacija se odnosi na odluke (zaključke) Ureda, kojima je odbijen upis promjena u Registar političkih stranaka zbog prekoračenja predviđenog roka, i isti se kao službeni dokumenti pohranjuju. Broj političkih stranaka u Hrvatskoj je ograničen (oko 100) i uvid u 100 spisa nije nikakva zapreka davanju informacije.

Ovdje se radi o svjesnom odbijanju pristupa traženim informacijama, jer postoji osnovana sumnja da je čl. 16. stavak 1. Zakona o političkim strankama zloupotrebljen. Strana, kojoj odluka Središnjeg državnog ureda pogoduje, pohađala je osnovnu školu i gimnaziju s državnim tajnikom Palarićem u Hvaru. Dovoljno je navesti da je, zahvaljujući zloupotrebi državne uprave i pravosuđa, svojevremeno legalno izabrani predsjednik HSP-a Dobroslav Paraga nadomješten sadašnjim predsjednikom HSP-a Antom Đapićem.

Vlada RH je također krajem prošle godine odbila dati na uvid Ugovor o prodaji udjela u Hrvatskom telekomu, a Upravni sud RH je tu odluku potvrdio. Tijela vlasti u RH zloupotrebljavaju ograničenja u Zakonu o pravu na pristup informacijama i odbijaju dati informacije tamo gdje im to ne odgovara. Upravni sud RH nije samostalan u donošenju odluka i ne može se od njega očekivati adekvatna pravna zaštita.

Iz svega proizlazi da su tijela državne vlasti u Republici Hrvatskoj dvolična, nastavljajući orijentalnu tradiciju samoupravnog socijalizma, a sudovi su u službi vlasti.

S poštovanjem,

JURIS PROTECTA

Zlatko Zeljko, predsjednik