Liberalna stranka

Gradska organizacija Osijek

Pozicija Osijeka u Proračunu potvrda svibanjskog dogovora

objavljeno: 29.11.2005

Liberalna stranka podržava Državni proračun za 2006. godinu. Nakon petnaestak godina Osijek i Slavonija i Baranja dobili su primjereno mjesto u Proračunu. Prošlotjedni dogovor gradonačelnika Osijeka Ante Đapića i premijera Ive Sanadera o milijardi i pol kuna što će iz državnog proračuna i fondova biti uloženo u infrastrukturne projekte na području Osijeka realizacija je sporazuma potpisanog u svibnju između tadašnjeg gradonačelnika Kramarića i premijera Sanadera. Tada je jasno rečeno, a sada je i potvrđeno, da nema razvoja grada ni regije bez aktivne suradnje sa središnjom vlašću, pojedinim ministarstvima i instituicijama.

Na ovogodišnji Proračun imamo određene primjedbe. Plinofikacija Baranje i navodnjavanje projekti su od izuzetnog značaja za ovaj kraj te se nadamo da će naći mjesto u Proračunu za 2007. godinu. Liberalna stranka također inzistira na promjeni ekonomske doktrine jer Proračun ne može počivati na prekomjernom uvozu, prevelikoj javnoj potrošnji niti se svesti isključivo na javne radove. Razvoja nema bez restrukturiranja gospodarstva i inzistiranja na većem izvozu.